1
november 2023

Arnhem

1 november 2023 10:00 - 13:00

Kick-off cirkel ‘Bewegen begint op de werkvloer’

Aanmelden
Kick-off cirkel ‘Bewegen begint op de werkvloer’

Als partner van de Beweegalliantie houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen deze alliantie. Daarom informeren we je over een bijeenkomst die op woensdag 1 november wordt georganiseerd. Het is de startbijeenkomst van een initiatief om bewegen op de werkvloer te stimuleren (De cirkel ‘Bewegen Begint op de Werkvloer' (BBW)).

Jan Plat van Bewegen Werkt is de aanjager van dit initiatief en organisator van de bijeenkomst. Doel van het initiatief is om een aanpak te ontwikkelen die ertoe leidt dat bewegen binnen teams wordt gestimuleerd met beweegambassadeurs.

Er zijn obstakels die dit mooie doel in de weg staan. In de cirkel gaan we samen aan de slag om deze obstakels te benoemen én op te ruimen. Partijen die  worden uitgenodigd voor deze cirkel zijn werkgevers, onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, aanbieders van vitaliteitsdiensten en zorg- en inkomensverzekeraars. Dit zijn allemaal organisaties die een belang hebben bij meer bewegende werknemers. Fitte werknemers zijn immers gezonder en verzuimen minder!

Doe je mee?
Heb jij belangstelling om je aan te sluiten bij de nieuw op te zetten cirkel ‘Bewegen begint op de werkvloer’?

Als je meedoet is de vraag of je het komende half jaar maximaal vier sessies bij wilt wonen waarin we aan de slag gaan met het stimuleren van bewegen op de werkvloer door het wegwerken van obstakels. 

De 1e sessie is op woensdag 1 november van 10.00 tot 13.00 uur op Nationaal Sportcentrum Papendal. Een lunch is inbegrepen.Meer informatie vind je op deze pagina. Hier kan je je ook aanmelden voor de 1e sessie.

Deelname is gratis en voor een lunch wordt gezorgd. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Meld je dus snel aan!