16
september 2021

16 september 2021 14:30 - 17:00

Online Symposium - Gezondheid met de werkvloer: van interventies naar participatie

Aanmelden
Online Symposium - Gezondheid met de werkvloer: van interventies naar participatie

Al jaren investeert de overheid in het verkleinen van gezondheidsverschillen. Eén van de speerpunten daarbij is gezondheidsbevordering op de werkplek. Door werkgevers en werknemersorganisatie wordt het belang van gezondheidsbevordering op de werkplek breed onderschreven. In de praktijk verloopt dit echter moeizaam. Zo investeren veel bedrijven en organisaties in interventies, adviseurs en trainers. Maar tegelijk blijkt het animo onder werknemers beperkt. Ook worden mensen met een lagere sociaaleconomische positie nauwelijks bereikt, terwijl zij vaker met gezondheidsproblemen kampen – mede door het werk dat ze doen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt dan ook: het roer moet drastisch om, ook in gezondheidsbevordering op de werkvloer.

Gezondheid met de Werkvloer biedt een nieuwe, etnografisch-participatieve benadering om dit te doen. In plaats van vóór hen te denken, neemt deze benadering kennis en expertise van werknemers als uitgangspunt bij het gezamenlijk ontwikkelen van gezondheidsinitiatieven in de context van het bedrijf. Hierdoor ontstaat commitment en eigenaarschap.

Tijdens dit symposium bespreken onderzoekers, beleidsmakers, HR- en arbomedewekers, bedrijfsartsen, vitaliteitsaanbieders, professionele organisaties op het terrein van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, werkgevers en werknemers hoe deze benadering helpt bij het verbeteren van de gezondheid op de werkvloer, mét de werkvloer, en daarmee aan het waarmaken van de ambities van de RVS.

Dit symposium wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht en is deel van een onderzoek dat is gefinancierd door ZonMW en SBCM.

Het online symposium vindt plaats op 16 September 2021 van 14.30-17.00 uur. Schrijf je hier in!