19
oktober 2021

19 oktober 2021 07:00 - 11:00

Signaleren van psychische klachten

Signaleren van psychische klachten

Ruim een op de tien Nederlanders ervaart psychische klachten. Denk hierbij aan vermoeidheid, sombere gevoelens en stress. Het is dus waarschijnlijk dat ook in jouw organisatie een of meerdere medewerkers met psychische klachten werken.

Gelukkig zijn werkgevers zich steeds meer bewust van de rol die zij hierin kunnen vervullen. Een gezonde werkomgeving kan de psychische gezondheid van medewerkers positief stimuleren en uitval voorkomen.

Daarom organiseren AWVN en De Normaalste Zaak de komende maanden een serie bijeenkomsten over dit thema. Op dinsdag 19 oktober is de tweede online sessie, waar we ingaan op de tweede fase van preventie: het signaleren en bespreekbaar maken van psychische klachten bij medewerkers. Lees het verslag van de eerste sessie: aan de slag voor een mentaal gezonde werkomgeving.

Voor wie? Deze sessie is voor werkgevers die mentaal welbevinden binnen de organisatie willen stimuleren.
Wanneer? Dinsdag 19 oktober van 15.00 – 16.15 uur
Deelnemen: Aanmelden kan hier

Programma

In de sessie wordt een overzicht gecreëerd van acties die werkgevers kunnen ondernemen om mentaal welbevinden te stimuleren. Iedere werkgever onderzoekt op welke niveaus binnen de eigen organisaties stappen gezet kunnen worden. Deelnemers kunnen het overzicht mee terug nemen naar de eigen organisatie. 

Schrijf je in voor de gehele serie over preventie

Het positief stimuleren van het mentaal welbevinden is de eerste stap die je als werkgever zet om uitval door psychische klachten te voorkomen. Mochten er toch klachten op de werkvloer ontstaan, dan is het belangrijk om op de juiste manier het gesprek aan te gaan en om tijdig externe hulp in te schakelen.

De vier fases van preventie worden meegenomen. De serie volgt de fases uit de handreiking preventie van uitval als volgt:

  • 29 september | fase 1: aan de slag voor een mentaal gezonde werkomgeving | Lees het verslag
  • 19 oktober | fase 2: signaleren van psychische klachten bij medewerkers | aanmelden
  • 09 november | fase 3: hulp inschakelen bij dreigend verzuim | aanmelden
  • 07 december | fase 4: voorkom bij uitval langdurig ziekteverzuim | aanmelden