15
april 2021

15 april 2021 15:00 - 17:00

Webinar Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Aanmelden
Webinar Alcohol, drugs, medicijnen en werk

Het (overmatig) gebruik van alcohol en andere drugs heeft effect op werk. Welke taak en ruimte heeft u als werkgever om op te treden en welke mogelijkheden zijn er om de negatieve gevolgen te beperken? Biedt een preventief Alcohol-, Drugs- en Medicijn-beleid de oplossing? En is testen daarbij een optie? En wat kunnen we hierover leren van expert op dit gebied, mw. dr. Marie-Claire Lambrechts (België)?

Wat leert u?
In deze twee uur durende online Webinar praten we u bij over de meest recente Nederlandse en Belgische onderzoeksgegevens over middelengebruik in relatie tot werk. Ook krijgt u informatie over wat werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen doen om de effecten van middelengebruik in de werksetting te voorkomen of te beperken.

Voor wie
Dit Webinar is bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, HR-managers en -medewerkers en andere geïnteresseerden.

Waar gaan we het over hebben
Het Webinar wordt geopend door Gijsbert van Lomwel (Kwaliteitsbureau NVAB). Maddy Blokland (Trimbos-instituut) vertelt over de meest recente onderzoekscijfers en hoe een preventief ADM-beleid kan helpen. Daarna zal Marie-Claire Lambrechts (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) ingaan op de huidige situatie in België rondom alcohol-, drugs- en medicijngebruik in relatie tot werk. Ook zal zij vertellen hoe het opstellen van een ADM-beleid in België in de wet verankerd is en wat de effecten van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 100 zijn. Ten slotte zal Marie-Claire Lambrechts de belangrijkste resultaten van haar proefschrift over alcohol- en ander druggebruik bij Belgische werknemers en de werkgerelateerde gevolgen daarvan toelichten en ronden we af door terug te blikken en naar de toekomst te kijken.

Sprekers
Dr. Gijsbert van Lomwel (Directeur Kwaliteitsbureau van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen)
Drs. Maddy Blokland (ADM-adviseur bij het Trimbos-instituut)
Dr. Marie-Claire Lambrechts (Coördinator sector arbeid bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en onderzoeker bij Centrum Omgeving en Gezondheid, KU Leuven)

Deelname is gratis.