4
november 2021

4 november 2021 10:00 - 11:00

Webinar Duurzame inzetbaarheid & verzuim

Webinar Duurzame inzetbaarheid & verzuim

Duurzame inzetbaarheid klinkt heel goed, maar het gevaar is dat het al snel een containerbegrip wordt. Wat wordt er precies bedoeld met duurzaam inzetbaar zijn? Waarom hoor je er steeds meer bedrijven over en wat kun je doen om inhoud te geven aan dit begrip? Vragen die Visma Verzuim beantwoordt tijdens het webinar Duurzame inzetbaarheid & Verzuim.

Tijdens dit webinar wordt er ingezoomed op de volgende onderdelen van duurzame inzetbaarheid:

 • Duurzame inzetbaarheid, wat bedoelen we ermee?
 • Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
 • Vier deelthema’s inlcusief gekoppelde interventies
  • Gezond veilig en vitaal werken
  • Goed werkgeverschap
  • Leven lang ontwikkelen
  • Eigen regie op loopbaan
 • Succesvolle invoering binnen je eigen organisatie
 • Afronding en vragen

Doelgroep
Arbodiensten, HR en leidinggevenden

Kosten
Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.


Ben jij enthousiast geworden? Aanmelden voor deze webinar kan hier.