11
februari 2021

11 februari 2021 10:00 - 11:00

Webinar: ‘Leidinggevenden en verzuim: managers maken het verschil’

Aanmelden
Webinar: ‘Leidinggevenden en verzuim: managers maken het verschil’

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij zowel de preventie als de begeleiding van verzuim bij werknemers. Hoe kan je als HR ervoor zorgen dat leidinggevenden hun belangrijke rol bij het voorkomen en begeleiden van verzuim goed oppakken?

Leidinggevenden weten vaak niet wat er van hun wordt verwacht bij het beheersen van verzuim. Het ontbreekt hen regelmatig aan kennis, vaardigheden en hulpmiddelen om verzuim effectief te managen. In dit webinar onderzoekt Visma Verzuim wat je als HR kunt doen om leidinggevenden te stimuleren serieus met verzuim aan de slag te gaan. En natuurlijk wat je als leidinggevenden kan doen om verzuim te voorkomen en goed te begeleiden. Schrijf je nu in!

Tijdens dit webinar worden onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Verzuim in Nederland: hoe zien de cijfers eruit & wat zegt dit?
  • Hoe ziet het verzuim model eruit?
  • Wat is de cruciale rol van leidinggevenden?
  • Checklist: Leidinggevenden in control
  • Tutorials voor leidinggevenden
  • Hoe kan de tooling van Visma Verzuim leidinggevenden ondersteunen?