Feiten en cijfers alcohol en drugs op de werkvloer

Het gebruik van alcohol en drugs voor, tijdens en na het werk kan een enorme impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Niet enkel voor de persoon in kwestie, maar ook voor collega’s. Ook kosten verzuim en productieverlies werkgevers jaarlijks veel geld. Zo schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de kosten voor werkgevers door verzuim en productieverlies door alcoholgebruik op 1,3 miljard euro per jaar.

In deze factsheet delen wij de belangrijkste feiten en cijfers omtrent het gebruik van alcohol en drugs op de werkvloer.

Feiten en cijfers alcohol

 • Bijna 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder (77,6%) drinkt wel eens alcohol
 • Het meeste alcoholgebruik komt voor onder jongeren tussen 20 – 25 en 25 – 30 jarigen
 • Wanneer spreken we van teveel alcohol drinken? In Nederland worden verschillende definities gehanteerd, zoals: Een zware drinker drinkt minimaal een keer per week meer dan 4 (vrouwen) of 6 (mannen) zes glazen alcohol op een dag. We spreken van een overmatige drinker, als een vrouw meer dan veertien glazen alcohol per week drinkt, of als een man meer dan 21 glazen alcohol per week. Een riskante drinker drinkt zoveel dat er problemen worden ervaren door het drinkgedrag, bijvoorbeeld verplichtingen niet na kunnen komen, spijt hebben van het alcoholgebruik of van anderen het advies krijgen om minder te drinken.
 • Op dit moment is 8,5% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder een zware drinker en drinkt 6,9% overmatig. Maar liefst bijna 14% van de werkenden drinkt riskant.
 • Jongvolwassenen (tot 25 jaar) drinken vaker zwaar of riskant dan oudere leeftijdsgroepen. 
 • Mannen drinken vaker zwaar of riskant dan vrouwen
 • Laag opgeleide werknemers drinken vaker zwaar dan middelbaar- en hoog opgeleide werknemers. Riskante drinkers zijn vaker hoogopgeleid.
 • Jaarlijkse kosten van alcoholgebruik voor werkgevers bedragen  € 1,3 – 1,6 miljard.

Feiten en cijfers drugs

 • Cannabis is de meest gebruikte drug (7,8% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft in 2020 cannabis gebruikt).
 • Onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn relatief gezien de meeste cannabisgebruikers.
 • Het percentage volwassenen dat het laatste jaar xtc heeft gebruikt is gedaald van 3,4% (2019) naar 3,1% (2020).
 • Eén op de tien mensen gebruikte in 2018 slaap- of kalmeringsmiddelen, waarvan 1/3 (ook) zonder recept.
 • In 2020 heeft 2,1% van de Nederlandse volwassenen het afgelopen jaar lachgas gebruikt. 
 • Werknemers die drugs gebruiken, verzuimen gemiddeld drie dagen per jaar (in 2016) wegens drugsgebruik 

WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN?

Een preventief ADM-beleid kan bedrijfsschade als gevolg van alcohol-, drugs- en medicijngebruik voorkomen. Daarin staan afspraken over middelengebruik voor en tijdens werk, maar ook hoe een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn en de veiligheid van de medewerkers. Het draagt bij aan goed werkgeverschap. Lees in dit artikel hoe je als werkgever stap voor stap een ADM-beleid opstelt. En in dit artikel vind je meer handige tips hoe medewerkers te ondersteunen bij het stoppen of verminderen van drugs of van overmatig alcoholgebruik. 

MEER INFORMATIE