Feiten en cijfers bewegen op de werkvloer

We weten het allemaal: bewegen is gezond. Genoeg beweging zorgt er niet alleen voor dat we fitter blijven, maar het vermindert ook het risico op chronische ziektes en zorgt ervoor dat je actiever bent en je fitter voelt. Belangrijk dus om in beweging te komen en te blijven én om als werkgever je medewerkers hierin te stimuleren. 

In dit artikel zetten we de belangrijkste cijfers over het belang en effect van bewegen op een rij.

  • Volgens de Beweegrichtlijnen (zie deze video) is het advies dat volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Op dit moment voldoet slechts 53% van de mensen boven de vier jaar aan de Beweegrichtlijnen.
  • Nederland is kampioen zitten! Ruim 32% van de Nederlanders ouder dan vijftien jaar zit meer dan 8,5 uur per dag. Alleen al op het werk zit ruim 45% van de Nederlanders gemiddeld 7 uur of meer per dag. Dit is het hoogste van Europa.
  • Veel zitten kan leiden tot eerder sterven. Mensen die 8 uur of meer per dag zitten hebben 10 tot 27% meer kans op eerder overlijden, ten opzichte van mensen die minder dan 4 uur per dag zitten.
  • Lang zitten in combinatie met weinig bewegen kan leiden tot hart- en vaatziekten. De groep mensen die meer dan acht uur zit en weinig beweegt, heeft een 74% hogere kans op hart- en vaatziekten, dan de groep die minder dan vier uur zit en veel beweegt.
  • Elk extra uur dat mensen zitten, verhoogt hun risico op diabetes type 2 met 22%.

De risico’s worden kleiner als het zitten gecompenseerd wordt met beweging. Hierbij is van belang dat je op meerdere momenten op de dag beweegt. Elke dag eenmalig een half uur bewegen compenseert niet voor 11 à 12 uur per dag zitten. Bewegen leidt ook tot meer vitaliteit op de werkvloer, meer sociale interacties en verbeterde werkprestaties van medewerkers.

  • 79% van de medewerkers is productiever door te sporten 
  • Over een periode van 4 jaar verzuimen mensen die sporten gemiddeld 25 dagen minder dan niet-sporters.

 

HOE KUN JE ALS WERKGEVER BEWEGING STIMULEREN

Als werkgever is het dus belangrijk om in te zetten op meer beweging bij je medewerkers. Informeer medewerkers over het belang van bewegen en geef ze tips. Zorg ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn (bijv. geschikt meubilair en regelingen) en geef zelf het goede voorbeeld. In dit artikel vind je handige tips om meer beweging op de werkvloer te stimuleren.

 

BRONNEN & MEER INFORMATIE 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de aan Vitaal Bedrijf verbonden experts van Kenniscentrum Sport & Bewegen.