Feiten en cijfers roken op de werkvloer

Iedereen weet dat roken ongezond is. Wanneer je rookt vergroot je de kans op longkanker, andere longaandoeningen en de kans op hart- en vaatziekten. Toch rookt nog een groot deel van de Nederlanders, ook op de werkvloer: maar liefst een kwart van alle medewerkers rookt. In de Tabaks- en Rookwarenwet staat dat medewerkers recht hebben op een rookvrije werkplek. Als werkgever ben je hier verantwoordelijk voor en moet je er voor zorgen dat deze wet nageleefd wordt. Wat is de impact van roken, op de medewerker en op de organisatie?

In dit artikel zetten we de belangrijkste cijfers en feiten met betrekking tot roken op de werkvloer voor je op een rij. 

 • In 2020 rookte 20,2% van de bevolking van 18 jaar en ouder. 
 • Ongeveer een kwart van de Nederlandse medewerkers rookt.  
 • Hoogopgeleiden roken minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden. 
 • Medewerkers met een vast contract roken minder vaak (dagelijks) dan werkenden zonder vast contract. 
 • Mensen die minder dan 1 uur per week werken, roken het meest (32%). Verder roken mensen die meer dan 32 uur per week werken meer dan mensen die 12 tot 32 uur werken.
 • 42% van de niet-rokers ondervindt hinder van passief roken (meeroken met rokers) op het werk.
 • De kans dat rokers tussen hun 45e en 65e overlijden is drie keer zo groot als mensen die nooit gerookt hebben. 
 • 80% van de rokers zou liever rookvrij zijn.

 

Een grote kostenpost

Naast dat roken ongezond is, vormen de rookpauzes die medewerkers nemen een grote kostenpost en zijn rokers vaker ziek.

 • Een roker is per jaar drie weken minder productief ten opzichte van een niet-roker
 • Wanneer rokers tijdens een werkdag vijf sigaretten roken, waarvan twee in de baas zijn tijd, kost dit bij een rookpauze van 15 minuten op jaarbasis zo’n 3.000 euro per rokende werknemer.  
 • Rokers hebben een hoger ziekteverzuim dan niet-rokers. Rokers melden zich namelijk per jaar 2,9 dagen meer ziek dan niet-rokers.

Hoe kun je als werkgever zorgen voor een rookvrije werkplek?

Informeer medewerkers over de effecten van (stoppen met) roken op je gezondheid. Verbied roken in en rondom de gebouwen waar medewerkers hun werk doen, bied hulp bij het stoppen met roken en geef zelf het goede voorbeeld. Meer tips en adviezen vind je hier:

Meer informatie