27 februari 2024

Partner in de spotlight: Vital-up

Partner in de spotlight: Vital-up

Hayke van Valburg werkt nu zo’n 10 jaar bij Sportbedrijf Arnhem en is begonnen als leefstijlcoach. Ze ging ooit van start met een opdracht voor de gemeente om kwetsbare inwoners van Arnhem te begeleiden naar een gezondere leefstijl. 

Vital-up, een paar jaar geleden door Hayke opgezet om ook de kwetsbare doelgroep bij bedrijven te bereiken en om een nieuwe financieringsstroom op te zetten, is onderdeel van Sportbedrijf Arnhem. Zij dragen proactief bij aan een gezonde samenleving, door het activeren, stimuleren en faciliteren van sport, bewegen en initiatieven voor een gezonde leefstijl. Zij zorgen dat iedereen mee kan doen en werken in de uitvoering intensief samen met een groot aantal lokale partners. 

Team Vital-up

Vital-up bestaat inmiddels uit een team van 8 collega’s en Hayke is verantwoordelijk voor met name de doorontwikkeling en groei. Daarbij houdt zij zich bezig met o.a. productontwikkeling, aansturing, stakeholder- en accountmanagement.

Wat betekent vitaliteit voor jou persoonlijk, eventueel collega’s en Vital-up?

Vitaliteit betekent voor mij zowel fysiek als mentaal lekker in mijn vel zitten. Goed voor mezelf zorgen zodat ik kan genieten van het leven. Met Vital-up hebben we het motto ‘samen met plezier in beweging’. Dit geldt voor onze klanten maar ook voor onszelf.

Wat heeft Vital-up te bieden aan MKB-ondernemers?

We bieden veel producten en diensten aan, gericht op vitaliteit op de werkvloer en een preventieve aanpak voor ziekteverzuim. Zoals de sportkaartsportieve bedrijfsuitjes en evenementengezondheidschecks (PMO) en het leefstijlprogramma COOL wat bewezen effectief is en vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Het mooie van COOL is dat je de nadruk kan leggen op arbeid gerelateerde vitaliteitsthema’s. Daarmee is het voor iedere MKB’er geschikt. 

Wat zijn vragen waarmee MKB’ers bij jullie komen?

Hoe kan ik preventief inzetten op ziekteverzuim? Wat kunnen we medewerkers aanbieden om hun gezondheid en leefstijl te verbeteren? We willen met ons bedrijf aan de slag met vitaliteit, hoe kunnen we dat aanpakken?

Waarom richt Vital-up zich op het bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder?

In het MKB zie je dat er steeds meer inzet en focus komt op preventie en vitaliteit en daar helpen we graag bij. De echt grote bedrijven zijn vaak al een stuk verder op dit vlak. We zien ook kansen omdat de MKB-ondernemer ook budget voor vitaliteit vrij wil gaan maken.

We focussen ons op kwetsbare doelgroepen zoals mensen met (een verhoogd risico op) chronische aandoeningen en die zijn er in het bedrijfsleven ook. Werkgevers kunnen voor hun medewerkers drempels weghalen om met hun gezondheid en leefstijl aan de slag te gaan. En ze hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

Waarom is Vital-up partner van Vitaal Bedrijf?

Samen sta je sterker! We bereiken samen meer bedrijven en kunnen meer bieden! Vitaal Bedrijf biedt goede tools en informatie ter ondersteuning en verbreding van ons aanbod. 

Welke tips heb je voor collega vitaliteitspartners die leefstijlprogramma’s aanbieden, vanuit jouw perspectief als partner Integrale aanpak?

Tip 1:

De leefstijlprogramma’s die vergoed worden door de zorgverzekeraar (de GLI) bieden veel mogelijkheden en kansen. Meer weten over hoe je die in kan zetten? Laat het me weten, ik vertel er graag meer over.

Tip 2:

Zet in op toeleiding naar lokaal sport-, beweeg- en welzijnsaanbod, want zo zet je in op borging en heb je minder kans op terugval. Uit onderzoek is gebleken dat mensen nieuw gedrag langer volhouden als ze dit samen met een groep doen.

Tip 3:

Maak de mentale component belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat deelnemers hun gedragsverandering volhouden? Een suggestie hiervoor: de ’Je moet niks’ training van Heidi Stiegelis. Dit is een concrete onderbouwde aanpak gericht op de mentale component.

Vital-up