19 december 2022

Samen met jouw klant op weg naar een Vignet Vitaal Bedrijf?

Samen met jouw klant op weg naar een Vignet Vitaal Bedrijf?

Als een MKB-ondernemer goed bezig is met vitaliteit, dan wil hij/zij dat natuurlijk laten zien!

Als jij als vitaliteitspartner samen met die ondernemer goed bezig bent met de vitaliteit van dat bedrijf en de medewerkers, dan wil je dat natuurlijk ook laten zien!

Dat kan met het Vignet Vitaal Bedrijf, hét vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven. Hiermee ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is voor het bedrijf: de klanten, relaties en (toekomstige) werknemers.

Het aanvragen van een Vignet is niet heel ingewikkeld. We weten uit de praktijk dat aanvragers vaak vragen hebben en het fijn vinden om hierbij geholpen te worden. Graag ondersteunt het team van Vitaal Bedrijf jou en jouw klanten hierbij. Concreet bieden we vijf vitaliteitspartners de mogelijkheid om met een of meerdere klanten (maximaal drie) het proces in te gaan om voor het Vignet in aanmerking te komen.

Waarom doen?

De vijf partners die zich hiervoor aanmelden:

  • Informeren we uitgebreid over de ‘ins-and-outs’ van het Vignet, zodat je voldoende kennis hebt om met jouw klant(en) het proces in gang te zetten. Hierdoor doe je ook (meer) kennis en ervaring op over het stimuleren en ondersteunen van MKB-ondernemers.
  • Adviseren we bij de keuze van de klant(en) waarmee ze dit proces aan willen gaan.
  • Krijgen via de (social) media van Vitaal Bedrijf publiciteit over het behalen van het Vignet door hun klant en de rol die ze bij het behalen van een Vignet hebben gespeeld.

Geïnteresseerd?

Als je hier belangstelling voor hebt, stuur dan een mail naar info@vitaalbedrijf.info. We nemen dan contact met je op om tot concrete afspraken te komen.

Aan dit initiatief van Vitaal Bedrijf kunnen maximaal vijf partners deelnemen. Als er meer belangstelling is, maken we een keuze. Daarbij streven we onder andere naar diversiteit in het type partners (groot-klein, specialisatie in BRAVO-thema’s) en geografische spreiding.