5 juli 2022

Subsidieoproepen mentale vitaliteit ZonMw

Subsidieoproepen mentale vitaliteit ZonMw

ZonMw heeft onlangs twee subsidieoproepen gepubliceerd. Beide maken onderdeel uit van een subsidieprogramma om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Dit programma, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van SZW en VWS, is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Het programma heeft een looptijd tot eind december 2023 en kent een totaalbudget van €4 miljoen.

Vouchers mentale vitaliteit van werken:

Het doel van deze voucherregeling is het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben. De regeling kent twee onderliggende doelgroepen: thuis of hybride werkenden en werkenden in het algemeen. Met een voucher kunnen organisaties diensten en tools van geaccrediteerde professionals inhuren. De aanvraagprocedure is laagdrempelig en op basis van High Trust; volgens het principe van ‘van wie het eerst komt wie het eerst maalt’.In totaal is er in de periode van dinsdag 28 juni t/m dinsdag 27 september 2022 €1.725.000,- beschikbaar met een maximum van €50.000,- per voucher. Meer informatie vind je hier

Wie kunnen de vouchers aanvragen?

A&O fondsen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met een KVK-nummer voor wie het bevorderen van de mentale vitaliteit van thuis/hybride werkenden of werkenden naar aanleiding van de coronapandemie relevant is, kunnen de vouchers aanvragen.

Een aanvraag indienen kan vanaf dinsdag 28 juni 2022, 14.00 uur doorlopend worden ingediend via MijnZonMw. Indienen kan tot dinsdag 27 september 2022, 14.00 uur. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indienen is mogelijk tot het budget is uitgeput of tot de deadline is verstreken.

Interventies voor het versterken van mentale vitaliteit van werknemers 

Deze subsidieronde richt zich op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd.

Innovatieve interventies zijn voor ZonMw, alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid. Met organisatieniveau bedoelt men activiteiten gericht op teams, afdelingen en de organisatie. Dus niet op de individuele werknemer.  

Wat kan worden aangevraagd?

Partijen kunnen subsidie aanvragen voor het toepassen en door ontwikkelen van innovatieve interventies in arbeidsorganisaties om hun organisatie beleid gericht op mentale vitaliteit vorm te geven en te borgen voor de toekomst.

Wie kan aanvragen?

Brancheorganisaties, algemene organisaties voor ZZP’ers, inkomensverzekeraars, werkgevers en werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties

Een aanvraag indienen kan tot 8 augustus 2022, 14.00 uur via Mijn ZonMw.