Ook Lysias Advies bekroond met Vignet Vitaal Bedrijf

Ook Lysias Advies bekroond met Vignet Vitaal Bedrijf

“We willen graag het vitaalste bedrijf van Nederland worden. Anderhalf jaar geleden hebben we besloten daar serieus werk van te maken”, zegt directeur Korien Jurgens van Lysias Advies. “Het Vignet Vitaal Bedrijf is een mooie bekroning voor onze inspanningen tot dusver.”

Volgens Jurgens ligt de lat best hoog in het adviseursvak. Het vraagt veel van de medewerkers en ze dragen grote verantwoordelijkheid bij opdrachten. “Het is inherent aan het vak dat adviseurs op een hoog niveau moeten presteren om alles te kunnen managen en zichzelf niet te overvragen. Als bureau organiseerden we al veel activiteiten, maar we wilden het meer gestructureerd aanpakken. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van Perspectief Groep bv, arbodienstverlener en specialist in arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.”

“Perspectief heeft hun inzichten en ideeën gepresenteerd aan al onze collega´s”, vertelt Jurgens. “We waren erg gecharmeerd van hun verhaal en zijn verder met hen aan de slag gegaan. Op advies van Perspectief bespreken we het onderwerp vitaliteit nu breder binnen het bureau, bijvoorbeeld tijdens de periodieke gesprekken tussen ontwikkelcoaches en adviseurs. Hierbij helpt het inzicht dat een vitale werkhouding ook afhangt van iemands privésituatie en hoe iemand in zijn vel zit.”

Werk loslaten en persoonlijk contact
Aan het begin van het traject heeft Perspectief een brede meting gedaan onder de  ongeveer vijftig medewerkers van Lysias Advies en daar kwamen een aantal aandachtspunten uit. Jurgens: “De belangrijkste waren dat mensen het moeilijk vonden om het werk los te laten na een drukke periode en dat ze door het thuiswerken meer behoefte hadden aan onderling persoonlijk contact. Daar hebben we meteen veel aandacht aan besteed.”

Samen met de collega’s wil Lysias Advies vitaliteit onder de aandacht brengen

Zo worden bij Lysias Advies nu onder meer elke maand zogeheten bureaudagen gehouden, waarbij ontmoetingen tussen de medewerkers en samen bewegen centraal staan. “Collega’s kwamen de afgelopen periode in duo’s of groepjes bijeen en kozen zelf een activiteit. Sommigen gingen voor een strandwandeling en anderen zijn gaan kanoën, tennissen, schaatsen, wandelen of fietsen. Alles wat maar mogelijk was binnen de coronamaatregelen. We gaven vaak wel een onderwerp mee om te bespreken, zoals iets waarbij ze de hulp van een collega kunnen gebruiken of hoe Lysias een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk thema.”

De sportdag die sinds de oprichting Van Lysias Advies elk jaar wordt gehouden, heeft afgelopen zomer volgens Jurgens een enorme boost gegeven. “Het was de eerste keer in lange tijd dat we weer met zijn allen bij elkaar waren. Het was mooi weer, we deden teamactiviteiten op het strand en we konden op gepaste afstand met elkaar lunchen. Dat was geniaal. De opkomst was hoog, want iedereen wilde elkaar heel graag weer zien.”

Regie over je Energie
Naar aanleiding van de meting die Perspectief heeft gedaan, doen alle medewerkers van Lysias Advies nu de training ‘Regie over je Energie’. “Daarin leren we ons te  ontspannen en af te schalen na een drukke werkperiode. Daarnaast geeft de training inzicht in hoe je bij jezelf, maar ook bij anderen signalen van stress kunt herkennen.”

Als deze training is afgerond, waarschijnlijk in april, zal Perspectief weer een nieuwe meting onder de medewerkers houden om te kijken welke aandachtspunten er voor het komende jaar uitkomen. “Daar ben ik wel benieuwd naar, maar ik denk dat mentale balans wel een onderwerp blijft”, stelt Jurgens. “We hebben nu meer inzicht in hoe we erbij zitten en het onderwerp vitaliteit is veel bespreekbaarder geworden. De tweede meting zal daardoor nog meer nieuwe inzichten geven.” 

Klankbordgroep
Volgens Jurgens is het vooral heel belangrijk om met je medewerkers in gesprek te blijven. Daarom zitten mensen van verschillende afdelingen en een adviseur duurzame inzetbaarheid van Perspectief in een klankbordgroep. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bijeen om te bespreken wat er gaande is en wat mensen nodig hebben. “Zomaar bedenken dat we met zijn allen gaan sporten werkt niet, want sommige collega’s zitten daar helemaal niet op te wachten en gaan liever met een groepje wandelen. En alles is goed natuurlijk, als het maar bijdraagt aan de vitaliteit.”

Net als Perspectief Groep bv heeft Lysias Advies inmiddels het Vignet Vitaal Bedrijf ontvangen. Het adviesbureau scoort vooral heel goed op de leefstijlthema’s bewegen, voeding en mentale balans. Ook het deelnamepercentage aan activiteiten ligt hoog. 

Met het Vignet Vitaal Bedrijf ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema voor jouw bedrijf is: je klanten, relaties en (toekomstige) werknemers. Wil jij dat ook? Vraag dan het Vignet Vitaal Bedrijf aan