Sportbedrijf Arnhem zet ook eigen mensen in beweging

Sportbedrijf Arnhem zet ook eigen mensen in beweging

“Het is de kroon op iets waar we al vijf jaar aan werken.” Sinds kort is ook Sportbedrijf Arnhem in het bezit van het Vignet Vitaal Bedrijf, het vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven. “Ik vind het echt heel mooi”, zegt  strategisch HR-adviseur Petra Roelofs. “Zeker omdat we er al een tijd serieus mee bezig zijn.”  

Sportbedrijf Arnhem – ooit onderdeel van de gemeente Arnhem, maar inmiddels verzelfstandigd – stimuleert sporten en bewegen én helpt mensen op weg naar een gezonde leefstijl. De ongeveer 200 mensen die er werken, beheren onder meer zwembaden, sporthallen en sportparken, organiseren sportevents en faciliteren leefstijlprogramma’s. Roelofs: “Of je nu schoonmaker, sporthalbeheerder, buurtsportcoach of directeur bent; iedereen levert een bijdrage aan dat ene doel, namelijk mensen met plezier in beweging krijgen en houden.”

Toen Roelofs ruim vijf jaar geleden aan de slag ging bij Sportbedrijf Arnhem, was ze wel verbaasd dat er voor het eigen personeel maar weinig werd gedaan met vitaliteit. “En dat terwijl we zoveel kennis in huis hadden op het gebied van leefstijlcoaching en bewegen. Ik dacht: dat is laaghangend fruit, daar moeten we iets mee.” 

Laagdrempelig

Roelofs vertelt dat ze destijds heel laagdrempelig zijn begonnen met open inschrijvingen voor workshops, door en voor collega’s. Zoals gezond bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken. “Al vrij snel hebben we ook het mentale stuk meegenomen. Met behulp van externe expertise werd het aanbod uitgebreid met onderwerpen als balans tussen werk en privé, timemanagement, met plezier naar je werk.” In het eerste jaar, voor corona toesloeg, deden bijna zestig mensen van de toen ongeveer 150 medewerkers mee aan diverse activiteiten.  

Tijdens de coronajaren was het vooral improviseren met online activiteiten, thuiswerkplekadviezen en het promoten van wandelingen, maar daarna is er aan de hand van inventarisaties onder de medewerkers een nieuw programma gemaakt. “Collega Hayke van Valburg, die als leefstijlcoach het product Vital-up (link) binnen Sportbedrijf Arnhem heeft opgezet, is samen met een collega langs alle teams gegaan om te horen waar medewerkers behoefte aan hebben, of ze het vitaliteitsaanbod kennen en of dat aansluit. Het mooie hiervan is dat je mensen bereikt die je met een open inschrijving niet bereikt, omdat de drempel soms te hoog is. Er doen nu vier mensen mee met een leefstijlcoachingstraject, die zich anders niet zouden hebben aangemeld. Daar worden we blij van.”

Sportkaart

Uit de rondgang bij de teams kwam onder meer dat mensen behoefte hadden aan vers fruit op het werk, sporten op de eigen locaties en teamuitjes. Nu staan er elke week grote schalen fruit op alle hoofdlocaties, wordt er weer een Sportbedrijfdag georganiseerd en vindt er maandelijks een personeelsborrel plaats in het eigen sportcafé. 

“Voor het sporten op de eigen locaties sluit de Sportkaart goed aan, die wij zelf hebben ontwikkeld. Het is een abonnement waarmee je onbeperkt op een groot aantal sportlocaties in en rond Arnhem kunt sporten, dus ook bij onze eigen sportlocaties”, vertelt Roelofs. “De Sportkaart was er al een tijdje, maar we merkten dat we hem veel beter onder de aandacht moesten brengen bij onze eigen mensen. We bieden de Sportkaart nu aan via de werkkostenregeling, plus een extra korting van 20 procent en de eerste twee maanden zijn gratis. Hierdoor betalen medewerkers rond de 28 euro per maand voor de Sportkaart in plaats van bijna 50 euro. Veel meer collega’s maken er nu gebruik van.”

Hardloopclinic gegeven door Frank Futselaar

Naast het fruit, de teamuitjes, de Sportkaart en de trajecten met leeftstijlcoaches biedt Sportbedrijf Arnhem de medewerkers wekelijks activiteiten waarop ze zich onder werktijd kunnen inschrijven: onder meer bootcamp, aquajogging, een hardloopclinic en gezondheidschecks. “We blijven constant toetsen wat past, waar behoefte aan is. Daarnaast kijken we naar wat er speelt in de maatschappij en waar we op in moeten spelen. Dat leidt elke keer weer tot een mooi nieuw aanbod.”

Interne campagne

Dat het personeel bij Sportbedrijf Arnhem zo divers is, betekent niet alleen dat hun behoeftes erg kunnen verschillen, maar ook dat je mensen anders moet benaderen, stelt Roelofs. “Sommige mensen hoef je niet eens te motiveren, want sporten is al onderdeel van hun leven. Maar dit geldt niet voor alle collega’s. We zien dit soms ook terug in het ziekteverzuim. We kijken dan hoe we dat kunnen ombuigen en welke interventie daarbij past. Soms is dat een interventie op psychologisch vlak.”

Voor mensen die nog over de streep moeten worden getrokken om in actie te komen, loopt er nu een interne campagne met drie voorbeelden van medewerkers die aan de slag zijn gegaan met hun leefstijl. “Twee van hen zijn daar na de gezondheidscheck mee begonnen. Ze zitten nu beter in hun vel en zijn daardoor ook lekkerder aan het werk. Het is heel mooi dat we daar als werkgever een steentje aan bij kunnen dragen.” 

Verzuim gestegen

Het zou natuurlijk mooi zijn als al deze inspanningen leiden tot een significante verzuimreductie, maar dat is volgens Roelofs helaas niet het geval. “In de zomer van 2020, het eerste coronajaar, lag het verzuim rond de 5 procent, wat eigenlijk ons streefcijfer is. Eind vorig jaar begon het verzuim te stijgen en inmiddels zitten we op 7,8 procent. Bij een grote groep wordt het verzuim veroorzaakt door mentale klachten. Bij sommigen speelt er GGZ-problematiek. Deze mensen hebben het extra zwaar gehad in coronatijd, vooral ook omdat ze te maken hadden met lange wachtlijsten in de GGZ en online-behandelingen.” 

“De leidinggevenden onderhouden het contact met medewerkers en vanuit HR begeleiden we hen hierbij. Zo vindt er bijvoorbeeld altijd een gesprek plaats met collega’s die drie keer of meer in een jaar verzuimen. Op die manier hoor je vaak meer over de achterliggende redenen en voorkom je langdurige uitval. Verder zetten we in op het bespreekbaar maken van problemen, bijvoorbeeld nu met de huidige financiële crisis. Medewerkers kunnen hiervoor terecht bij hun leidinggevende of bij onze HR-collega.”

Het vitaliteitsbeleid bij Sportbedrijf Arnhem leidt op dit moment dus niet tot lagere verzuimcijfers, maar voor Roelofs is dat geen reden om er niet mee door te gaan. “Natuurlijk besteden we aandacht aan onze collega’s die ziek zijn en blijven we uitzoeken waar dat aan ligt en wat we eraan kunnen doen. Maar laten we vooral ook energie blijven steken in de grote groep die zelden ziek is. Zo blijven we samen met plezier in beweging en aan het werk.”