SUSAG zet in op vitale medewerkers; bedrijven gaan op voor vignet

SUSAG zet in op vitale medewerkers; bedrijven gaan op voor vignet

Vijftien bedrijven uit dezelfde sector gaan binnenkort het Vignet Vitaal Bedrijf aanvragen. Het initiatief hiervoor komt van SUSAG, de Stichting Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf. De bedrijven worden in hun traject begeleid door een team van Vitaal Bedrijf. Hoe staan ze ervoor? Waar willen ze heen? En wat is er allemaal voor nodig om het vignet te verkrijgen?

Op de foto v.l.n.r.: René Lipsch (Vitaal Bedrijf), Chi-ling Chu (OnderhoudNL), Martine Schuijer (Stichting NLOM!) en Jan Willem Landré (Vitaal bedrijf).

SUSAG vroeg twee jaar geleden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid MDIEU-subsidie* aan om aan de slag te gaan met de vitaliteit van de bedrijven en medewerkers in de schilders- en onderhoudssector. Hiermee wordt onder meer de samenwerking met Vitaal Bedrijf bekostigd. 

SUSAG wordt paritair gevormd door vertegenwoordigers van brancheorganisatie OnderhoudNL (voor werkgevers in vastgoedonderhoud) en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV). “Wij – SUSAG en OnderhoudNL – vinden het belangrijk dat de medewerkers in onze sector gezond en vitaal kunnen blijven werken tot aan hun pensioen”, zegt ledenadviseur Chi-Ling Chu van OnderhoudNL, die tevens vitaliteitscoach is. “De gemiddelde leeftijd in deze sector is boven de 46 jaar, dus het is best wel een uitdaging om die medewerkers tot hun 68ste aan het werk te houden. Het traject om het Vignet Vitaal Bedrijf te behalen, is een goede manier om bedrijven bewust te maken van het belang van vitaliteit en ze daarmee aan het werk te zetten.” 

“Daarnaast begint vitaliteit steeds meer een thema te worden bij de jongere generatie. Ze verwachten dat een werkgever ze iets te bieden heeft op dat gebied”, vervolgt Chu. “En in deze krappe arbeidsmarkt is het gewoon heel belangrijk om mensen aan je te binden.” OnderhoudNL heeft onlangs zelf het vignet in ontvangst mogen nemen. “We zetten ons in voor de sector, maar we hebben daarnaast ook een voorbeeldfunctie. Daarom zijn we ook binnen onze eigen organisatie heel serieus bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.”

Leefstijlthema’s

De bedrijven in het begeleidingstraject voor het vignet woonden vier bijeenkomsten bij, voorgezeten door René Lipsch, lid van het programmateam van Vitaal Bedrijf. De eerste was een fysieke bijeenkomst, waarin hij uitleg gaf over Vitaal Bedrijf en het belang van vitaliteit op de werkvloer. In de drie daaropvolgende online-bijeenkomsten kwamen de verschillende leefstijlthema’s aan bod: bewegen, roken, ADM (alcohol, drugs en medicijnen), voeding en mentale balans. In de laatste bijeenkomst werden ook nog praktische tips gegeven voor de aanvraag van het vignet. 

“Het leuke van die gezamenlijke bijeenkomsten is dat bedrijven – en dat zeggen zij zelf ook – een kijkje bij elkaar in de keuken kunnen nemen”, concludeert projectmanager Marieke den Heijer van SUSAG. “Er was veel interactie, want de deelnemers werden in groepjes onderverdeeld om met elkaar te sparren over de thema’s. Ze deelden voorbeelden en gaven elkaar tips.” Volgens Den Heijer konden ze allemaal wel iets van elkaar leren, doordat ze in dezelfde branche zitten, dezelfde populatie hebben én dus ook dezelfde problemen tegenkomen.

Chu beaamt dat: “De meerwaarde van zo’n project met een branche is dat deze bedrijven collegabedrijven kunnen inspireren. Het was heel mooi om te zien hoe serieus ze ermee bezig waren. Er bleek veel behoefte aan uitwisseling te zijn.”

Kleinere bedrijven

SUSAG wil juist ook bij de wat kleinere bedrijven bewustwording creëren voor het belang van vitaliteit. Den Heijer: “De meeste bedrijven die op onze oproep voor dit project hebben gereageerd, zijn lid van OnderhoudNL en doen weleens mee aan workshops. Het aantal medewerkers per deelnemend bedrijf varieert van 7 tot 150 en de grotere bedrijven hebben een hr-afdeling, die vaak al iets met dit onderwerp doet. Het blijft alleen lastig om de kleinere bedrijven mee te krijgen, want die hebben doorgaans helaas weinig tijd voor dit soort initiatieven. De eigenaar staat vaak zelf op de steiger en is al blij als hij daarnaast toekomt aan de administratie. We geven altijd aan dat deelname kosteloos is, maar de beschikbare tijd is bepalend voor het wel of niet deelnemen.” 

Chu: “Vitaliteit is misschien wel belangrijk voor kleinere bedrijven, maar wordt vaak niet als urgent gezien. Tot ze te maken krijgen met een zieke medewerker die ze twee jaar moeten doorbetalen. Dan wordt het bedrijf vaak wel aan het denken gezet of gaat het aan de slag. Maar het zou beter zijn als ze dat al eerder deden.” Aan SUSAG en OnderhoudNL de taak om deze bedrijven over de streep te trekken. “Dat is hele een uitdaging, maar een workshop, informatiebijeenkomst of toolbox kan in ieder geval helpen om bewustzijn te kweken.“

Vastleggen in beleid

Voor de bedrijven die het traject hebben gevolgd, is het behalen van het vignet vooral een eerste stap naar een vitaal bedrijf. Ze krijgen het vignet als ze op twee van de vijf leefstijlthema’s succesvol zijn. “Het is voor ons al belangrijk dat we op deze manier exposure hebben kunnen creëren, een stukje bewustwording in de sector”, zegt Den Heijer. “Als je al íéts doet wat met duurzame inzetbaarheid te maken heeft, heeft SUSAG haar doel bereikt.”

Chu vervolgt: “Wij benadrukken bij de groep dat ze echt niet meteen hun hele beleid om hoeven te gooien. Door met kleine stapjes te beginnen, zijn ze al goed op weg. Denk aan fruit in de keet, een gezonder alternatief bij de vrijdagmiddagborrel of het stimuleren van lunchwandelingen. Een aantal deelnemers kwam erachter dat ze best al wat dingen doen op het gebied van vitaliteit. Het is goed dat vast te leggen in beleid, zodat een en ander niet afhankelijk is van degene die op dat moment aan de leiding is.” Kleine stapjes dus, maar ook niet verwachten dat je meteen resultaat ziet, besluit Chu. “Het is een kwestie van de lange adem, maar het resultaat komt er uiteindelijk echt wel.”

* MDIEU-regeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden):
Het kabinet ondersteunt hiermee bedrijven die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De subsidie kan ook worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Het kabinet heeft 964 miljoen euro beschikbaar voor de MDIEU-regeling, die nog loopt t/m 2025.