VNO-NCW steekt vitaliteitsbeleid in een nieuw jasje

VNO-NCW steekt vitaliteitsbeleid in een nieuw jasje

Als werkgeversorganisatie én mede-initiator van het programma Vitaal Bedrijf wil VNO-NCW natuurlijk niet achterblijven en haar medewerkers zelf ook een gezonde werkomgeving bieden. “We hebben een voorbeeldrol, een soort boegbeeldfunctie”, zegt Simone Steenvoort, waarnemend hoofd van de HR-afdeling. “Het Vignet Vitaal Bedrijf is daarom een belangrijke onderscheiding voor ons.” Samen met de algemeen directeur van VNO-NCW, Cees Oudshoorn, nam ze begin december het vignet in ontvangst van programmaleider Jan Willem Landré.

VNO-NCW kende tot voor kort nog de bonus-malusregeling om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. “Dat betekende dat je een bepaald percentage van je jaarsalaris kreeg uitgekeerd als je niet of nauwelijks ziek was”, vertelt Steenvoort. “Maar door het thuiswerken tijdens corona en het gedeeltelijke thuiswerkbeleid dat we nu hebben, bleek deze regeling niet meer van deze tijd. Daarom hebben we de Ondernemingsraad vorig jaar gevraagd mee te denken om dit bonus-malussysteem om te zetten naar een modern vitaliteitsbeleid.”

Dat resulteerde uiteindelijk in een vitaliteitsbeleid met drie belangrijke pijlers: een gratis gym in de Malietoren (het gebouw waar VNO-NCW is gevestigd), een vergoeding voor een sportabonnement en elke dag vers fruit op de werkplek. Steenvoort: “De gym is afgelopen zomer geopend en steeds meer mensen maken er gebruik van. Momenteel zijn vijftig van de ongeveer 140 medewerkers er vaste klant; anderen sporten er wanneer het ze zo uitkomt. Collega’s spreken regelmatig met elkaar af om naar de gym te gaan, dus het wordt ook gebruikt als een sociaal moment om even bij te praten.” Medewerkers van VNO-NCW mogen zelf weten op welk moment ze gaan sporten, maar volgens Steenvoort gaan de meesten aan het begin of aan het einde van de werkdag. “Het sporten in werktijd en vrije tijd loopt vaak in elkaar over.”

Stimulans

“Ons vitaliteitsbeleid heeft het afgelopen jaar eigenlijk een modern jasje gekregen”, zegt Steenvoort. “We pimpen er onze toch al mooie arbeidsvoorwaarden mee op en hebben meteen wat extra’s te bieden in deze krappe arbeidsmarkt. De vergoeding voor het sportabonnement is daar ook een mooi voorbeeld van. Onze medewerkers hebben een budget van 110 euro per maand als ze een abonnement kunnen overleggen van een sportclub. Is het abonnement minder dan 110 euro, bijvoorbeeld 60 euro, krijgen ze 60 euro netto en 50 euro bruto. Het is een stimulans om mensen aan het sporten te krijgen. En het werkt, want ik heb al van verschillende collega’s begrepen dat ze hierdoor toch weer zijn gaan tennissen of lid zijn geworden van een sportschool. Het zijn in deze tijd toch kostenposten die als eerste worden geschrapt.”

Bij VNO-NCW is het voor medewerkers al langer mogelijk om tijdens een inloopspreekuur (zonder afspraak) bij de bedrijfsarts binnen te lopen. “Vaak kan de bedrijfsarts de collega’s al helpen met wat tips en tricks, maar als dat nodig is kunnen ze worden doorgestuurd naar een counselor of coach”, aldus Steenvoort. “Omdat dit via onze arbodienst loopt, krijgen ze al binnen tien werkdagen een intakegesprek, terwijl je via de particuliere weg meestal onderaan een wachtlijst komt te staan. Het is heel fijn dat dit er is, het werkt drempelverlagend.” 

Medewerkers van VNO-NCW kunnen daarnaast eens in de drie jaar meedoen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en in het nieuwe bedrijfsrestaurant is in tegenstelling tot voorheen veel meer gezonde voeding te vinden. “Het standaard lunchen met een kroket is er niet meer bij. Ook bij vergaderlunches staan geen plateaus met kroketten meer. Die zijn vervangen door quinoasalades, wraps, smoothies en verse sappen. Die kroketten komen alleen bij heel bijzondere gelegenheden nog op tafel”, lacht Steenvoort. “Een hele omslag ten opzichte van de situatie van voor de verbouwing.”

Belangstelling stijgt

Eén van de mensen van VNO-NCW die regelmatig in de nieuw gym te vinden is, is algemeen directeur Cees Oudshoorn. Hij zorgde er als één van de initiatiefnemers van Vitaal Bedrijf voor dat het programma werd opgenomen in het Preventieakkoord uit 2018. Oudshoorn ziet de belangstelling voor vitaliteit op de werkvloer groeien. “VNO-NCW en MKB Nederland hebben samen 300.000 leden, van grote tot kleine bedrijven, en we merken dat steeds meer bedrijven vragen om de scans van Vitaal Bedrijf en daarna ook daadwerkelijk actie ondernemen. Grotere bedrijven waren er al eerder actief mee, maar ook bij mkb-bedrijven begint het nu te draaien.”

De huidige krapte op de arbeidsmarkt draagt daar volgens hem aan bij. “Bedrijven willen dat hun medewerkers productief blijven. Ze hebben er niks aan als mensen continu uitvallen, want het is moeilijk om ze te vervangen of nieuw personeel te vinden. Dus het is ook in hun belang dat medewerkers goed in hun vel zitten.” Oudshoorn denkt dat het personeelstekort de komende vijf of tien jaar, en mogelijk nog wel langer, zal blijven spelen. 

Ook corona heeft een rol gespeeld in de stijgende belangstelling voor vitaliteit op de werkvloer, denkt Oudshoorn. “Tijdens zo’n pandemie, die zeker in het begin levensbedreigend was voor ouderen, worden mensen veel meer dan voorheen  geconfronteerd met hun gezondheid. Dat heeft ze ervan bewust gemaakt dat ze een beetje vitaal moeten blijven. Daarnaast zie je dat bedrijven moeite moeten doen om mensen weer op kantoor te krijgen en dan helpt het als die kantoorbeleving wat aantrekkelijker wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door mensen de mogelijkheid te bieden tijdens werktijd te bewegen of op een andere manier te ontspannen.”

‘Mensen je kapitaal’

Oudshoorn begrijpt wel dat niet alle mkb-bedrijven investeren in een vitaliteitsbeleid bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan, omdat er door de naweeën van corona en de personeelstekorten veel op ze afkomt. “Natuurlijk, zoiets kost tijd en geld, maar je mensen zijn je kapitaal. En jouw bedrijf kan alleen bestaan als je met een goed team kunt werken. Dat betekent dus dat je moet omkijken naar je mensen. Dat doe je ook door hun vitaliteit en gezondheid serieus te nemen en daar aandacht voor te hebben. Het is ook niet zo dat je meteen ontzettend veel geld moet investeren. Naarmate je bedrijf kleiner is, is het ook voor minder mensen.”

Veel bedrijven hebben het volgens Oudshoorn van nature wel in zich om naar hun medewerkers om te kijken, maar hij raadt ze toch aan om via Vitaal Bedrijf professioneel advies in te winnen. “Want als je het goed aanpakt, trek je ook makkelijker jongeren aan die niet alleen maar achter hun bureau willen zitten, maar ook nog wat willen bewegen. Dus het is niet alleen bevorderlijk voor het functioneren van je bedrijf, maar het is ook een mooi visitekaartje. En als je het nog wat groter maakt, vermijd je met een vitaal bedrijf een overmatig beroep op de zorg, omdat je veel meer in de preventiesfeer zit. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.”

—————

Is jouw bedrijf ook al goed bezig met vitaliteit? Vraag dan ook het Vignet Vitaal Bedrijf, hét vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven, aan.