3 november 2022

De belangrijkste inzichten uit de door vitaliteitspartners ingevulde vragenlijst

De belangrijkste inzichten uit de door vitaliteitspartners ingevulde vragenlijst

In de Partner Update van medio september vroegen we jullie hoe je tegen het partnerschap met Vitaal Bedrijf aankijkt. 86 vitaliteitspartners vulden de vragenlijst in, waarvoor dank! Daarmee hebben we een goed beeld gekregen. De vijf belangrijkste inzichten die we hebben opgedaan, delen we in dit artikel.

Onze vijf belangrijkste inzichten

Het afgelopen jaar hebben we met elkaar in het partnernetwerk geïnvesteerd en uit het merendeel van de reacties maken we op dat we op de goede weg zijn. En ook dat het er nog werk aan de winkel is! De vijf belangrijkste inzichten uit de vragenlijst:

  1. De naams- en propositiebekendheid van Vitaal Bedrijf kan nog verder vergroot worden
  2. Partners zien Vitaal Bedrijf als acquisitiekanaal
  3. De gratis tools (Scan voor medewerkers en het Vignet Vitaal Bedrijf) kunnen nog meer worden ingezet
  4. Er is behoefte aan meer regionale samenwerking
  5. Er is behoefte aan intensievere samenwerking met Vitaal Bedrijf

1. De naams- en propositiebekendheid van Vitaal Bedrijf kan nog verder vergroot worden

De naams- en propositiebekendheid van Vitaal Bedrijf en daarmee de boodschap aan het MKB en andere organisaties, om aan de slag te gaan met de vitaliteit van hun bedrijf of organisatie en hun medewerkers, is een van de belangrijkste speerpunten van Vitaal Bedrijf.

Sinds de start van het programma (oktober 2020) hebben ruim 80.000 mensen onze website bezocht en hebben we een groot bereik opgebouwd via LinkedIn en Twitter (organisch bereik van ruim 280.000). We besteden veel aandacht aan onze vindbaarheid op Google en voeren meerdere keren per jaar fors online campagne en de afgelopen weken ook via de radio, met een spot op NPO Radio 1. En natuurlijk zijn we aanwezig bij evenementen in het hele land en organiseren we zelf regelmatig evenementen.

Echter, we zijn maar met een klein team en hebben beperkte middelen. Vitaliteitspartners zijn voor ons belangrijke ambassadeurs. Jullie kunnen onder andere bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van Vitaal Bedrijf door onze tools in te zetten bij klanten (zie punt 3) en ons logo op jullie site te zetten. Daarmee kunnen we elkaar versterken. Bijna 40% van de partners die de vragenlijst heeft ingevuld geeft aan het logo te gebruiken. Via deze link kun je het logo downloaden, als je dit op jouw site wilt zetten.

2. Partners zien Vitaal Bedrijf als acquisitiekanaal

De belangrijkste reden voor partners om zich aan te sluiten bij Vitaal Bedrijf is dat dit (mogelijk) klanten oplevert die werk willen maken van vitaliteit. Een begrijpelijke reden. Een flink aantal partners heeft ondertussen via Vitaal Bedrijf contacten gelegd of zaken gedaan.

De partnerpagina is een zeer goed bezochte pagina. Deze heeft in 2022 bijna 14.000 unieke bezoekers gehad. Daarmee scoort de pagina hoog in vergelijking met andere pagina’s van onze site. Dit leidt echter niet automatisch tot nieuwe klanten. Uiteraard is het startpunt de vraag waarmee de ondernemer op de pagina komt. Naar welke ondersteuning is hij/ zij op zoek? En is dit beschikbaar en vindbaar?

Een goede zoekmodule is hierbij erg belangrijk. We werken momenteel aan het verder verfijnen van de zoekmogelijkheden op de partnerpagina. Zo kan er binnenkort ook op postcode worden gezocht en verbeteren we de informatie over het zoeken via zoektermen.

Daarnaast is het belangrijk dat de informatie op de profielpagina’s en ook op websites van partners aansprekend is voor de MKB-ondernemer die een partner zoekt. En bijvoorbeeld de juiste zoektermen bevat om gevonden te worden. We kunnen ons voorstellen dat het bedenken van de juiste strategie en het schrijven van een goede tekst nog best een uitdaging is. 30 november en 14 december organiseren we daarom twee webinars waar Business2Business marketing het thema is. Ben je geïnteresseerd lees dan de informatie daarover in deze Partner Update.

3. De gratis tools (Scan voor medewerkers en het Vignet Vitaal Bedrijf) kunnen nog meer worden ingezet

Een behoorlijk deel van de partners geeft aan nog onvoldoende te weten hoe ze de scan voor medewerkers en het Vignet Vitaal Bedrijf in kunnen zetten voor hun klanten en wat de toegevoegde waarde hiervan is. De Scan en het Vignet kunnen een zeer waardevolle verrijking zijn van het aanbod naar klanten. Tijdens de online partnersessies in januari en maart van dit jaar hebben we daar aandacht aan besteed. De komende tijd besteden we meer aandacht aan de informatievoorziening aan partners en onderzoeken we ook de mogelijkheid om partners die hier behoefte aan hebben intensiever te ondersteunen als ze de Scan of het Vignet willen inzetten.

4. Er is behoefte aan meer regionale samenwerking

Een aantal partners ziet kansen in meer regionale samenwerking. Daardoor kan beter op de vraag en behoefte van de ondernemer worden ingespeeld. Misschien dat de behoefte om met vitaliteit aan de slag te gaan start bij gezonde voeding en een gezonde bedrijfskantine. Maar dat is natuurlijk niet het eindpunt. Hoe mooi is het dan om de hulp van een collega-partner uit je regio in te roepen en daarmee de relatie met je klant in stand te houden en verder te verstevigen? Om partners inzicht te geven in de collega-partners in de regio, hebben we een overzicht gemaakt van de partners per provincie. Via deze link kun je het overzicht bekijken en downloaden. Zodra de filterfunctie op postcode (zie punt 2) is toegevoegd aan de partnerpagina, wordt het zoeken van partners in de regio ook makkelijker.

5. Er is behoefte aan intensievere samenwerking met Vitaal Bedrijf

Diverse partners hebben aangeven dat ze graag meer geïnformeerd willen worden en intensiever willen samenwerken met Vitaal Bedrijf. Het afgelopen jaar hebben we daarin stappen gezet met de organisatie van twee online bijeenkomsten in het voorjaar, een live event tijdens de European Company Sports Games in juni en de twee webinars die we de komende weken organiseren. Ook sturen we iedere 6-8 weken een Partner Update waarin een partner wordt uitgelicht in de rubriek  ‘Partner in de spotlight’. Dat artikel plaatsen we ook op de website, om daarmee extra aandacht op het partnernetwerk te vestigen.

De komende weken werken we aan ons programma voor 2023. Daarin nemen de uitkomsten van deze vragenlijst natuurlijk in mee.

Heb je vragen over onze inzichten, stuur dan een mail naar info@vitaalbedrijf.nl of bel met accountmanager Hans Arends (06-21649594)