7 september 2023

Partner in de spotlight: Astrid Vitaal

Partner in de spotlight: Astrid Vitaal

Wat betekent vitaliteit voor jou persoonlijk, eventueel collega’s en jouw bedrijf?

Vitaliteit betekent voor mij: Je gezond en energiek voelen. Het model positieve gezondheid van Machteld Hubert geeft mooi weer dat het daarbij om verschillende gebieden gaat: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren. 

Door een gezonde en actieve leefstijl heb je hier zelf invloed op. Van jongs af aan heb ik dat meegekregen. We hadden thuis een moestuin, dus groenten waren overvloedig en we werden gestimuleerd om te sporten. Ook was het heel normaal om contacten te leggen en hulp te bieden waar dat mogelijk was.  

Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend. Er komen allerlei uitdagingen op je pad, waar je een oplossing voor moet zien te vinden. Gelukkig sta je er niet alleen voor en is er ondersteuning. Maar het is lastig om de juiste weg daarin te vinden. Werkgevers kunnen daar een mooie rol in spelen. En daar wil ik met mijn bedrijf Astrid Vitaal aan bijdragen. 

Wat heeft jouw bedrijf te bieden aan MKB-ondernemers?

Vitale medewerkers zorgen ervoor dat de dienstverlening aan klanten, nu en in de toekomst, gecontinueerd kan worden. Er zijn echter verschillende factoren die dit werkvermogen kunnen belemmeren. Ik maak via onderzoek deze factoren inzichtelijk voor de MKB-ondernemer. Hieruit volgt een advies met weloverwogen interventies, waarmee een MKB-ondernemer gericht aan de slag kan gaan. Vervolgens ondersteun ik het bedrijf bij de voortgang en het meten van effecten.

En die interventies hoeven geen grote, dure programma’s te zijn. Ik denk dat je met een paar aanpassingen al veel kunt bereiken. En ook dat werknemers daar zelf mee aan de slag kunnen als ze de vrijheid krijgen in de manier waarop ze hun werk uitvoeren. Ik geef workshops jobcrafting om werknemers te leren en te inspireren om hun werk leuker te maken, zodat het beter aansluit bij hun sterke kanten, behoeftes en interesses. Het gaat niet om meer of minder werk doen, maar je leert hoe je je werk beter passend kunt maken. Naast een hogere medewerkerstevredenheid laat onderzoek zien dat dit ook de productiviteit en de klanttevredenheid verhoogt. 

Als werknemers inzicht willen hebben waar hun sterke kanten liggen, kunnen ze via Astrid Vitaal een digitale talentenscan invullen. Samen kijken we wat de kracht is van hun talenten en hoe die in het werk ingezet kunnen worden.

Astrid de Rooij van Astrid Vitaal

Wat zijn vragen waarmee MKB-ers bij jou komen?

Ik merk dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid steeds meer onder de aandacht komt bij het MKB. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat werkgevers moeite hebben om personeel te werven en te behouden. Maar ook dat er binnen HR vaak andere prioriteiten liggen, die acuut opgepakt moeten worden. En dan verdwijnt werken aan duurzame inzetbaarheid naar de achtergrond. Een partner die met je meedenkt en je op de hoogte houdt van laatste ontwikkelingen, maken dat het onderwerp onder de aandacht blijft. 

De meest gestelde vraag die ik krijg: Waar moet ik beginnen?
Soms is er al wat geprobeerd, zoals een fruitschaal of fitnessabonnement, maar wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Ik adviseer altijd om te starten met onderzoek, bijvoorbeeld de Scan medewerkers van Vitaal Bedrijf. Deze geeft inzicht in hoe het nu staat met de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Maar daarnaast ook of er animo is om aan vitaliteit te werken en in welke onderwerpen interesse is. Door de scan geef je als MKB-ondernemer al het signaal af dat je vitaliteit van je medewerkers serieus neemt en er mee aan de slag wilt gaan.

Waarom richt je je op het bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder?

Een werkgever en werknemer sluiten samen een contract af, waarbij de werkgever maandelijks een bedrag betaalt en de werknemer daarvoor de afgesproken uren arbeid verricht. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om zijn werkvermogen (vitaliteit) op orde te hebben om dit werk te kunnen doen. Een werkgever moet onder andere zorg dragen voor een veilige werkplek. Maar als een medewerker ziek wordt, is deze wettelijk beschermd en moet een werkgever loon doorbetalen, terwijl er geen arbeid tegenover staat. En bij regelmatige of langdurige ziekte kunnen de kosten hiervoor erg oplopen. Een groot bedrijf zal met verzuim vaak rond het gemiddelde liggen. Maar als MKB kun je pech hebben als in een jaar enkele medewerkers tegelijk uitvallen. Door preventief medewerkers te ondersteunen in hun vitaliteit kun je als MKB-er verzuimkosten voorkomen. 

Waarom ben je partner van Vitaal Bedrijf?

Er zijn veel vlakken waarop je vitaliteit kunt verbeteren en je kunt niet overal zelf verstand van hebben. Dan is het fijn om een groep professionals bij Vitaal Bedrijf om je heen te hebben, waar je op terug kunt vallen en naar door kunt verwijzen. En andersom wil ik ook graag mijn expertise inzetten bij andere bedrijven die een scan hebben uitgevoerd.

Waarom gebruik je de Scan voor medewerkers van Vitaal Bedrijf en wat zijn je ervaringen ermee?

De Scan voor medewerkers van Vitaal Bedrijf is een mooie start om inzicht te krijgen en aan vitaliteit van je medewerkers te gaan werken. De scan is online en heel toegankelijk. Omdat er keuze is tussen de Nederlandse en Engelse taal, kunnen de meeste werknemers, ook buitenlandse, de scan invullen.

Vanwege de subsidie zijn er geen kosten aan verbonden. Hierdoor hebben bedrijven ook niets te verliezen en wordt er intern ook makkelijker een goedkeuring voor gegeven. Wel geef ik aan dat je er beter niet aan kunt beginnen als je niets met de resultaten gaat doen. Want je schept verwachtingen bij je werknemers. 

Na ongeveer een maand plan ik een adviesgesprek met het bedrijf. Ze hebben zelf toegang tot het dashboard, maar waarderen het als de rode draad aangewezen wordt. 

Het is fijn dat er bijna 4.000 respondenten in de benchmark zitten, zodat je kunt vergelijken hoe je scoort ten opzichte van anderen. En als je als bedrijf slechter scoort dan gemiddeld, wil dat nog niet zeggen dat het slecht gaat. En andersom ook. Je kunt beter scoren dan andere bedrijven, maar nog veel mogelijkheden hebben tot verbetering op dat onderwerp, zeker als je medewerkers zelf aangeven hier mee aan de slag te willen. Daar wijs ik bedrijven dan op.

Wat ook fijn is aan het dashboard is dat je een pdf van kunt downloaden, zodat je grafieken kunt opnemen in een adviesrapport.

Welke tips (max. 3) heb je voor collega vitaliteitspartners die ook met de Scan medewerkers willen gaan werken?

Tip 1: Zet als partner zelf ook de Scan voor medewerkers van Vitaal Bedrijf in bij jouw klanten. Je kunt samen met Vitaal bedrijf of alleen het adviesgesprek voeren en van daaruit verder werken.

Tip 2: Vorm binnen het bedrijf een werkgroep vitaliteit om ideeën te bespreken en acties uit te zetten.

Tip 3: Maak het niet te groot, maar begin ergens. Dat kan ook met een klein budget.