365VitaalWerken

365VitaalWerken

Kom in aanraking met een vitale levensstijl

Het 365VitaalWerken programma is een gecoördineerd initiatief met alleen onafhankelijke kennisorganisaties. Via positieve en interactieve informatie komen werknemers dagelijks in aanraking met een vitale levensstijl. Daarbinnen wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van elke werkvloer.

Het programma

Het programma is gebaseerd op de ‘kracht van de herhaling’ en het ‘stimuleren van het onderbewustzijn’. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van professionele LED vitaliteitsschermen waarop laagdrempelige interactieve content wordt weergegeven.

Dit alles binnen een jaarplan, opgesteld met alle acties en challenges van onze kennisorganisaties, waarbinnen tevens uw eigen initiatieven en mededelingen dagelijks worden ondersteund. Bekijk hier onze website voor meer informatie.

Contact

Brancheorganisaties

  • 365VitaalWerken werkt met gevalideerde kennis en programma’s, geborgd door de samenwerking met kennisinstituten, zoals Kenniscentrum Sport en Bewegen, Trimbos Instituut en Het Voedingscentrum

Opleidingen/registraties