AS Vitaal

AS Vitaal

WIJ VITALISEREN!

Wij zijn gespecialiseerd in het trainen en implementeren van de methode Positieve Gezondheid gericht op het creëren van een betekenisvolle invulling van het (werkzame)leven. Waar word je gelukkig van? Wat vind je belangrijk? Waar krijg je een schittering van in je ogen?

Met onze inspiratiesessies, workshops, trainingen en programma’s weten we onze deelnemers veerkrachtiger en gezonder te krijgen. Wij leren je op een andere manier denken en kijken naar vitaliteit, welbevinden en gezondheid. Een bredere kijk waarin eigen regie, veerkracht en een betekenisvol leven centraal staan. Zo vergroten we de duurzame inzet van jouw organisatie.

Onze aanpak is praktisch, energiek en gericht op het toepassen van de methodiek van Positieve Gezondheid in de eigen (werk)omgeving. Onze trainers zijn gecertificeerd, energiek, creatief, inlevend en geven je alle ruimte om uit de startblokken te komen.

Volg één van onze inspiratiesessies, workshops of trainingen als jij het verschil wil maken voor anderen door aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid

De methode Positieve Gezondheid is een bredere kijk op de persoon, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het adaptieve vermogen van medewerkers om beter met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te kunnen gaan. Hoe betekenisvol ervaren medewerkers hun taak? Past het bij wat zij belangrijk vinden? Welke positie nemen zij in binnen het grotere geheel van de organisatie? Hoe neemt iedereen daarbij de regie over zijn eigen aandeel? Motivatie en succes komen als mensen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.

Positief Gezond werkgeverschap 

Goede prestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven.

Wat levert Positieve gezondheid op

 • Meer werkplezier
 • Betere werksfeer
 • Hogere productiviteit
 • Minder uitval
 • Meer motivatie

Contact

Brancheorganisaties

 • IPH

Opleidingen/registraties

 • Bewegen:
 • MBO Sport & Bewegen
 • Fitness trainer A – B
 • Door sportbond geaccrediteerde opleiding sportcoach
 • Gecertificeerde Trainer Positieve Gezondheid door iPH
 • Mentale balans:
 • Trainingen Instituut Positieve Gezondheid (IPH)