Astrid Vitaal

Astrid Vitaal

Wat doet Astrid Vitaal?

Continuïteit voor je bedrijfsvoering en medewerkers die met plezier werken, minder verzuimen en duurzaam inzetbaar zijn. Daar staat Astrid Vitaal voor.

Astrid Vitaal adviseert bedrijven in Noord-Brabant op gebied van duurzame inzetbaarheid en maakt inzichtelijk welke factoren het werkvermogen van jouw medewerkers belemmeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een analyse werkdruk. Vervolgens krijg je handreikingen hoe je deze op een praktische manier kunt aanpakken, zoals een workshop job crafting.

Een win-win situatie voor zowel werknemer als werkgever, want investeren in medewerkers loont.

Contact

Brancheorganisaties

  • RCDI; Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid
  • NPDI; Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid