Centrum voor Mindfulness Midden Delfland

Centrum voor Mindfulness Midden Delfland

Mentale balans op de werkvloer

Vanuit het Centrum voor Mindfulness Midden Delfland kan ik trainingen, workshops en andere (maatwerk)activiteiten op het gebied van Mindfulness aanbieden in aansluiting op het thema ‘mentale balans’. Vanuit mijn jarenlange ervaring in vele organisaties als consultant heb ik veel gezien in organisaties en wat dat voor impact kan hebben op mensen.

Persoonlijke gereedschapskist

Dat is een van mijn drijfveren geweest om de opleiding tot Mindfulness trainer te volgen en wil ik meer mensen laten kennismaken met Mindfulness. Het is mijn overtuiging dat in onze huidige westerse samenleving er steeds meer behoefte is aan het vinden van een balans tussen alles wat van mensen gevraagd wordt in deze 24-uur economie en de mogelijkheden om te herstellen. Daarom is het trainingsaanbod gericht op het vullen van de ‘persoonlijke gereedschapskist’ met een aantal vaardigheden die je kan inzetten voor zelfzorg. Om zo bewust(er) deze technieken te kunnen toepassen. Om zo de balans weer te herstellen. En uw medewerkers in staat te stellen om te werken aan een betere balans en zelfzorg.

Aanbod

Daarom dit aanbod voor organisaties. Met het steeds meer algemeen bekend worden van Mindfulness en de positieve effecten daar van, ben ik er van overtuigd dat het moment daar is om een brug te slaan tussen organisaties en Mindfulness en een samenwerking via Vitaal Bedrijf daar aan kan bijdragen.

Verandering binnen organisaties

Want, organisaties zijn steeds meer aan verandering onderhevig. Dat vraagt om medewerkers die flexibel, veerkrachtig en gemotiveerd de organisatiedoelstellingen kunnen realiseren. Zowel individueel als in teams. En die onder alle omstandigheden succesvol presteren. En zo zorgen voor betere kwaliteit en tevreden klanten? En er tegelijkertijd minder ziekteverzuim en stress is in de organisatie maar juist tevreden medewerkers met focus.
Ik ben er van overtuigd dat door het aanbieden van Mindfulness trainingen in uw organisatie er een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van uw organisatiedoelstellingen.

Contact

Brancheorganisaties

  • VMBN: Vereniging Mindfulness based trainers Nederland

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • VMBN categorie 1 mindfulness trainer