Guide to mindfulness

Guide to mindfulness

Mindfulness-Based Selflessness Compassionate Leadership (MBSCL)

Begeleidingstraject/training van 8 weken (individueel of in groepsvorm)

Wat maakt je een goede werkgever of leidinggevende? Uit recent onderzoek onder 35.000 leidinggevenden en 250 C-level Executives blijkt dat 77 % van de leidinggevenden denkt dat zij hun medewerkers genoeg motiveren. Alleen 88% van de medewerkers vindt dat hun leidinggevenden te weinig aandacht geven aan wat hun bezig houdt.

Er is gekeken naar hoe inspirerende organisaties zoals Marriott en LinkedIn worden geleid. Hieruit bleek dat leiderschap vanuit de drie kernkwaliteiten: Mindfulness (opmerkzaamheid), Selflessness (onzelfzuchtigheid) en Compassion (compassie) het beste werkt. Een leiderschapsmodel op basis waarmee je als leider een echte verbinding creëert met je medewerkers en een cultuur waarin intrinsieke motivatie, autonomie, creativiteit en compassie voorop staan.

In deze training van 8 weken zullen de drie kernkwaliteiten als rode draad door het trainingsprogramma lopen. Onderwerpen waar leidinggevenden mee te maken hebben zoals motiveren, omgaan met weerstand, communicatie met medewerkers en het in de gaten houden van de bedrijfsvoering zullen aanbod komen in de training. Je zal als leidinggevende weerbaarder worden tegen de hectiek van het aansturen van medewerkers, omdat je vanuit de kernkwaliteiten handelt. Aan het eind van de training zal de communicatie tussen de medewerkers en leidinggevenden constructiever gaan, waardoor de efficiëntie, creativiteit en motivatie van medewerkers omhoog gaat. 

Iedere deelnemer krijgt een intake gesprek voordat de Mindfulness-Based Selflessness Compassionate Leadership training begint. Deze training kan worden gegeven aan beginnende leidinggevenden of leidinggevenden die willen groeien in hun ontwikkeling. De training wordt meestal in-company gegeven. De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van maximaal 1,5 uur.

Voor meer informatie of een offerte kunt u mailen naar info@guidetomindfulness.nl.

Contact

Brancheorganisaties

  • VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Geregistreerd (categorie 1) bij de VMBN