Healthclub Juliën

Healthclub Juliën

Middels onze ‘Vitaal Menukaart’ zetten wij in om zowel het individu als de onderneming aan een Gezonde Leefstijl te laten werken.
Of dit nu sportief, preventief of curatief is, een ieder helpen we verder en dit alles in een sfeer van zich welkom voelen.
Dit alles onder de noemer ‘Gezonde Werkvloeren Rivierenland’.

Klik voor meer info op: MEER INFO

Contact

Brancheorganisaties

 • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
 • BLCN: Beroepsverengiging Leefstijl Coaches Nederland
 • NGS: Nederlands Genootschap voor Sportmassage
 • NL Actief

Opleidingen/registraties

 • Bewegen:
 • BIG registratie fysiotherapeut
 • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
 • MBO Sport & Bewegen
 • Fitness trainer A – B
 • Opleiding crossfit instructeur
 • Basisopleiding Yoga Instructeur
 • Basisopleiding Caesar therapeut
 • Roken:
 • Door KABIZ erkende SMR opleiding
 • Voeding:
 • HBO opleiding diëtist
 • Door BGN geaccrediteerde opleiding gewichtsconsulent