Karin Reichrath Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gezondheidstherapie

Karin Reichrath Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Gezondheidstherapie

Om tot een optimaal resultaat te komen, werk ik integraal en combineer ik vaak verschillende behandelmethoden.

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie en coaching zijn belangrijke onderdelen in mijn aanpak. Onder gesprekstherapie vallen veel verschillende methodes. Door middel van gesprek zoek ik samen met mijn cliënt naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, inzichten, analyses, verwoording van emoties en meer. Hierbij neem ik als therapeut een actief luisterende en empathische houding aan en ondersteun ik mijn cliënt in het proces.

Coaching

De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. Samen met mijn cliënt ga ik zonder oordeel op zoek naar deze mogelijkheden op basis van professionele begeleiding waarbij ik als gelijkwaardige partner mijn cliënt centraal stel en ondersteun bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen.

Stoppen met roken volgens een beproefde methode en niet cold turkey. Stapsgewijze afbouw door inzet van diverse interventies. Doel helder krijgen, focustraining, wilskrachttraining, tools om vol te houden, nazorggesprek. Tijdens het traject krijgt de medewerker opdrachten mee om thuis aan de slag te gaan.
Geen enkele aanpak is identiek.
Interactie met de cliënt bepaalt de uiteindelijke aanpak.

Elke stap is er een. Stapsgewijze verandering aanbrengen in het voedingspatroon. Van gewoonte naar blijvend gezond. De aanpak is gericht op het individu. Ieder mens is anders. Ieder mens heeft individuele behoeften. Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft een uniek voedingspatroon nodig.
Geen enkele aanpak is identiek.
Interactie met de cliënt bepaalt de uiteindelijke aanpak.

Door mijn cliënten liefdevol bewust te maken van hun houding en gedrag ontwikkelen zij veranderbereidheid. Vervolgens zoeken we samen naar passende oplossingen oplossingen die lichaam, geest en emoties in balans brengen. Daardoor vergroot ik het vertrouwen in het eigen kunnen en stimuleer ik tot het nemen van eigenaarschap om zelf het leven meer in balans te brengen. Samen werken we aan de vergroting van de veerkracht door te leren effectief om te gaan met belemmerende gedachtes en oplossingsgericht te reageren op veranderingen. Ik zet aan tot bewustwording zelf richting te geven aan hun leven en begeleid de zoektocht naar wie iemand werkelijk is, om zo te ontdekken wat het leven de moeite waard maakt. Dat stelt iemand ook in staat effectief om te gaan met eigen emoties en die van anderen. Mijn cliënten ontwikkelen meer empathie en communiceren effectiever. Het gevoel van verbinding met anderen en de eigen omgeving vergroot.

Slecht slapen kent een veelvoud aan oorzaken. Op zoek gaan naar deze oorzaken is de eerste stap in de aanpak om het slaapprobleem op te lossen. Vervolgstap is het wegnemen van deze oorzaak/de oorzaken door het inzetten van interventies gericht op het individu.
Geen enkele aanpak is identiek.
Interactie met de cliënt bepaalt de uiteindelijke aanpak.

Contact

Brancheorganisaties

 • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
 • NOBCO: Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
 • RBCZ Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
 • CAT Collectief Alternatief Therapeuten
 • Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Opleidingen/registraties

 • Bewegen:
 • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
 • Natuurgeneeskundige
 • Voeding:
 • Door BGN geaccrediteerde opleiding gewichtsconsulent
 • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
 • Natuurgeneeskundige
 • Mentale balans:
 • Natuurgeneeskundige