Leevstijl

Leevstijl

Leefstijlinterventie Beweegkuur en COOL

Stoppen met roken coach

Stresscounselor

Stresscounselor en de GLI

Contact

Brancheorganisaties

  • BLCN: Beroepsverengiging Leefstijl Coaches Nederland
  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

Opleidingen/registraties

  • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
  • Medische basiskennis (CPION)
  • Registratie in het kwaliteitsregister stoppen met roken (KABIZ)
  • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
  • Docent gezondheidszorg & welzijn
  • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
  • Psychosociale basiskennis (CPION)