Lifeguard

Lifeguard

De kracht van onze programma’s schuilt in de combinatie van training, coaching en monitoring.
Onze trainingen worden verzorgd door diverse specialisten met een rijke ervaring in hun vakgebied. Het doel van een training is om deelnemers te informeren en inspireren over een bepaald vitaliteitsthema en hen zo aan te zetten tot gedragsverandering. Denk aan thema’s als het managen van je energie, ontspannen, bewegen, voeding en slaap, maar ook aan thema’s op emotioneel/mentaal vlak zoals stressmanagement, focus en werk-privé balans. Het doel: gedragsverandering stimuleren.
Monitoring wil zeggen dat we de vitaliteit van deelnemers in kaart brengen met de inzet van vragenlijsten en/of een health check.
Met individuele coaching helpen we deelnemers hun doelen, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen of omgaan met stress, te bereiken en vol te houden.

In onze visie is vitaliteit een belangrijke driver van duurzaam succesvolle organisaties. Vitaliteit is breder dan alleen de fysieke en mentale gezondheid van individuele medewerkers. Wij kijken naar vitaliteit op vier niveaus: medewerkers, teams, leiders en organisaties. Niveaus die elkaar onderling beïnvloeden. Idealiter werken organisaties daarom aan een integraal beleid op vitaliteit. Wij adviseren daarin. Bovendien reiken we op ieder niveau de interventies aan om vitaliteit te managen, zoals programma’s, teamcoaching, (leiderschaps)trainingen en healthchecks. Lifeguard heeft 20 jaar ervaring en werkt voor (internationale) organisaties in uiteenlopende branches.

Contact

Brancheorganisaties

  • NOBCO: Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
  • Onze trainers en coaches zijn op persoonlijke titel aangesloten bij beroepsverenigingen

Opleidingen/registraties

  • Bewegen:
  • Onze trainers en coaches hebben uiteenlopende opleidingen/registraties
  • Voeding:
  • College of Natural Nutrition, UK
  • Mentale balans:
  • Door NOBCO geaccrediteerde opleiding
  • Onze trainers en coaches hebben uiteenlopende opleidingen/registraties, waaronder NOBCO, NLP en ACT