Medipro

Medipro

Medipro is al 11 jaar specialist in Stoppen met Roken zorg. Wij bieden een oplossing voor zowel de fysieke als de mentale kant van tabaksverslaving, volgens wetenschappelijk bewezen effectieve methoden. Met een landelijke dekking is er altijd een Medipro coach in de buurt die begeleiding kan bieden naar een rookvrije toekomst. Voor bedrijven en instellingen verzorgt Medipro een zakelijk programma bestaande uit de vier volgende onderdelen:

  • Informatiebijeenkomst: informerende en motiverende presentatie over de gevolgen van stoppen met roken
  • Interactieve groepstraining: inzicht in het eigen rookgedrag, en handvatten voor het veranderen van huidige gewoonten
  • HR/werkgever cursus: communicatie met het rokende personeel volgens de Motiverende Gespreksvoering methode
  • Individueel coachingstraject: verschillende coachingssessies in de praktijk van de coach of telefonisch, verdeeld over 3 maanden. Dit traject wordt 1x per jaar vergoed door de zorgverzekeraar, inclusief hulpmiddelen zoals nicotinevervangers of medicijnen. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico.
Alle onderdelen van het zakelijke programma zijn onafhankelijk van elkaar af te nemen, maar het volledige programma biedt de hoogste slagingskans.

Contact

Brancheorganisaties

  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

Opleidingen/registraties

  • Roken:
  • Registratie in het kwaliteitsregister stoppen met roken (KABIZ)
  • Door KABIZ erkende SMR opleiding