MentaVitalis

MentaVitalis

Laagdrempelige coaching – de kracht van aandacht

MentaVitalis biedt de aangesloten werkgevers 24/7 coaching ter bevordering van het werkplezier en de versterking van de duurzame inzetbaarheid en mentale vitaliteit. Wij ondersteunen bij zowel werk- als privé gerelateerde vraagstukken en onderscheiden ons door: 

 • 20 Jaar ervaring
 • 24/7  een deskundige counselor voor een (eerste) gesprek beschikbaar
 • Resultaatgerichte coaching (fysiek, online of telefonisch)
 • Vertrouwelijk om de drempel te verlagen
 • Een zorgvuldige intake voor een goede verwijzing naar een passende coach of psycholoog in het netwerk
 • Geen wachttijden: binnen een week kan een vervolgtraject bij een coach in de buurt starten
 • Gecertificeerd case- en kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015)

 

Voorkom verzuim door stress

Ruim een derde van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door mentale klachten. Het is vaak moeilijk om inzicht te krijgen in de psychische gezondheid van een medewerker. Signalen die wijzen op dreigende uitval worden veelal niet, of te laat herkend. Als medewerkers al tegen een burn-out aan zitten, is dat een teken dat er te laat aan de bel wordt getrokken. Directe, professionele ondersteuning is van belang om (langdurig) uitval te voorkomen. De investering in coaching betaalt zich terug, zeker als naar het langdurig verzuim gekeken wordt dat met tijdige persoonlijke ondersteuning kan worden voorkomen.   

“Gemiddeld blijft 92% van de mensen tijdens de begeleiding door MentaVitalis aan het werk. De helft geeft aan dat zij zonder deze ondersteuning zou zijn uitgevallen”

Voorkomen is in alle gevallen beter dan genezen. En dan hebben we het nog niet over de waarde van het toegenomen werkplezier en de productiviteit van alle medewerkers. Het is dus voor organisaties ook economisch verstandig om proactief te zijn in een preventieve aanpak van stress.

Preventieve samenwerking

Organisaties kunnen een grote rol spelen in de vitaliteit van medewerkers. Een goede samenwerking met aandacht voor het team en medewerkers is belangrijk. We zien ook de grenzen van wat er intern mogelijk is. Wanneer een organisatie laat merken dat het goed is om tijdig met een externe, professionele coach te sparren, laat een organisatie vertrouwen zien: de medewerker heeft regie en bepaalt zelf de hulpvraag en de doelen.

Binden, boeien en behouden

Steeds meer organisaties hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakt een sterk werkgeversimago van belang. Met kosteloze coaching kan een organisatie zich écht onderscheiden. Mensen willen graag werken bij een organisatie die om hen geeft, die hen faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers die bij ons een traject doorlopen, zien de coaching als een investering in zichzelf. Het ondersteunt om bevlogen aan het werk te blijven. De kans op verloop is hierdoor kleiner.

Onze werkwijze en kracht

De medewerker heeft  direct contact met een deskundige counselor. Vaak voelt iemand in het eerste gesprek met ons bij al lucht en ruimte en krijgt weer perspectief.

Wanneer gewenst zorgen wij voor een zorgvuldige matching met een coach of psycholoog in de buurt. Juist wanneer een medewerker gestrest is, is het lastig om uit de wildgroei aan coaches en psychologen iemand te vinden die kwaliteit biedt en echt verder helpt. 

Met ons netwerk bieden we hoogwaardige coaching: de gemiddelde waardering is met 8,8 in 2022 hoog te noemen. De coaching is gericht op gedragsverandering en duurzaam resultaat om met plezier aan het werk te blijven. 

MentaVitalis kan meetbare resultaten aantonen per organisatie met anonieme rapportages. Zo’n datagedreven rapportage geeft input over wat er leeft in de organisatie, wat de problematieken in de verschillende levensfases zijn en waar eventueel vervolg op kan worden gegeven. 

Naast coaching bieden wij ook andere doelgerichte interventies en advies, zoals teambegeleiding, thematische workshops en online scans ter bewustwording, monitoring en bevordering van de vitaliteit. Hiermee creëren we draagvlak en werken we samen met organisaties aan een positief en vitaal werkklimaat. Daarbij ondersteunen we met content om te inspireren en zo medewerkers te helpen over de drempel te stappen voor tijdige ondersteuning. 

Contact

Brancheorganisaties

 • NOBCO: Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
 • NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen
 • RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
 • ACBS-BeNe: Nederlandstalige Vereniging voor Acceptance and Commitment Therapy
 • NHG coaches medici
 • LVSC: landelijke Vereniging voor Supervisie En Coaching
 • NOLOC: Beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en beroepscoaches
 • MfN: Mediatorfederatie Nederland
 • NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Opleidingen/registraties

 • Mentale balans:
 • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
 • Door NOBCO geaccrediteerde opleiding
 • Door VYN geaccrediteerde opleiding
 • Door AbvC geaccrediteerde opleiding