Minddrift

Minddrift

Minddrift helpt je mentaal fit te worden

Mentaal fit bij Minddrift door bewuste keuzes, inspirerend en verbindend leiderschap en effectiever omgaan met (werk)druk en stress.

Hoe helpen wij?

De trainingen gericht op mindful leiderschap, mindful werken en mindful coaching hebben als doel om te werken vanuit je eigen kracht en te bereiken dat je in balans en energiek blijft, en met meer focus kan werken en leven. Zo worden persoonlijke groei en (persoonlijk) leiderschap gestimuleerd.

Wie helpt je?

De mindfulnesstrainer Miep van der Drift, zelf arts, heeft ruime ervaring in trainingen voor artsen, verpleegkundigen, zorgleidinggevenden en andere zorgprofessionals.

Contact

Brancheorganisaties

  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg
  • VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Geregistreerd (categorie 1) bij de VMBN