MyHappyHealth

MyHappyHealth

Algemene workshops/presentaties op de thema’s vitaliteit, voeding, beweging, ontspanning

Workshops/presentaties op maat

Voedingsadvies

Beweegadvies

Coachtrajecten

 

Contact

Brancheorganisaties

  • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
  • BLCN: Beroepsverengiging Leefstijl Coaches Nederland
  • KABIZ: Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

Opleidingen/registraties

  • Door BLCN geaccrediteerde opleiding
  • Registratie in het kwaliteitsregister stoppen met roken (KABIZ)
  • Door BGN geaccrediteerde opleiding gewichtsconsulent
  • Door BLCN geaccrediteerde opleiding