Organiz4U

Organiz4U

Een rommelig huis, een te volle agenda en niet bewust JA en NEE zeggen, zorgen voor onrust en een rommelig hoofd. Door huis en agenda te organiseren en structureren wordt de omgeving rustig en overzichtelijk.

Er ontstaat letterlijk lucht. Dit werkt vervolgens door in het hoofd.

Door te ontdekken waarom je doet wat je doet, leer je langdurig je huis en je agenda op orde te houden.

Resultaat: een duidelijke overzichtelijke structuur in huis, taken en/of agenda. Vergroten van bewustwording en vertrouwen dat de mens zelf de kracht heeft om keuzes te maken die bijdragen aan een groter leef- en woongenot.

Contact

Brancheorganisaties

  • NBPO: Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers
  • Solopartners

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Door NOBCO geaccrediteerde opleiding