Outsider Organizing

Outsider Organizing

We hebben een hoop informatie te verwerken elke dag. Werk en de processen en systemen die daarbij worden gebruikt, worden steeds complexer. De hoeveelheid administratie en ‘regeldruk’ steeds groter. Ook wordt het steeds belangrijker om handig en verstandig om te gaan met technologie, terwijl niet iedereen dit even vanzelfsprekend vindt. Dit kan zorgen voor onrust, stress, een verlaagde productiviteit en soms zelfs uitval.

Om een vitaal bedrijf te zijn is het dan ook belangrijk om werknemers te ondersteunen om grip op hun werk te houden op een duurzame manier. Het aanbod van Outsider Organizing is zowel preventief als reactief in te zetten. In de vorm van trainingen of workshops kunnen zaken aan bod komen die helpen om eens met afstand te kijken naar hoe een afdeling eigenlijk werkt. Je wilt persoonlijke efficiëntie en effectief samenwerken combineren, zodat het team de gestelde doelen behaalt mét behoud van werkplezier.  Op basis van de behoeften en leerstijl van de teamleden gaan we multidisciplinair aan de slag. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld timemanagement, prioriteren en jaarplannen, hybride en asynchroon samenwerken, verwachtingsmanagement en een manier van samenwerken die aansluit op de strategie van de organisatie.

Indien er bij één of meerdere werknemers al sprake is van een verhoogde ervaren werkdruk is ook persoonlijke begeleiding mogelijk. Door met maatwerk aan de slag te gaan met de onderwerpen die ook in de trainingen aan bod komen, kijken we samen hoe we het werk anders kunnen organiseren. Zo kan uitval misschien worden voorkomen of is het mogelijk om na re-integratie het op een andere manier aan te pakken. Uniek aan mijn aanpak is dat ik uit een breed scala aan methodieken een aanpak op maat samenstel, zodat deze duurzaam past bij de manier van werken van de werknemer. Daarnaast heb ik expertise in het begeleiden van ‘neurodiverse’ mensen (bv. hoogbegaafdheid, autisme, AD(H)D) om informatie te verwerken op een manier die past bij hoe ze in elkaar zitten.

Via de website en contactgegevens rechts ben ik te bereiken voor meer informatie of een offerte-aanvraag. Trajecten zijn mogelijk in Nederlands, Engels en Spaans.

Contact

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Door NBPO erkende opleiding tot Professional Organizer
  • Lean Green Belt (Lean Instituut @ Verbeeten)
  • Safety-II (MediRisk)