Outsider Organizing

Outsider Organizing

We hebben een hoop informatie te verwerken elke dag. Werk en de processen en systemen die daarbij worden gebruikt worden steeds complexer. De hoeveelheid administratie en ‘regeldruk’ steeds groter. Ook wordt het steeds belangrijker om handig en verstandig om te gaan met technologie, terwijl niet iedereen dit even vanzelfsprekend vindt. Dit kan zorgen voor onrust, stress, een verlaagde productiviteit en soms zelfs uitval.

Om een vitaal bedrijf te zijn is het dan ook belangrijk om werknemers te ondersteunen om grip op hun werk te houden op een duurzame manier. Het aanbod van Outsider Organizing is zowel preventief als reactief in te zetten. In de vorm van trainingen of workshops kunnen zaken aan bod komen die helpen om eens met afstand te kijken naar hoe een afdeling eigenlijk werkt, zodat de werknemers preventief kunnen werken aan een gezonde relatie met hun werk.  Onderwerpen die aan bod komen zijn handig omgaan met e-mail, automatiseren van wat je saai vindt, beter plannen, bijhouden van taken en slim bewaren van informatie. Maar daarnaast gaan we ook dieper in op de keuzes die gemaakt moeten worden over tijdsbesteding en omgang met informatie: hoe prioriteer je eigenlijk en welke waarden zijn hierbij leidend voor jou of het bedrijf?

Indien er bij één of meerdere werknemers al sprake is van een verhoogde ervaren werkdruk is ook persoonlijke begeleiding mogelijk. Door met maatwerk aan de slag te gaan met de onderwerpen die ook in de trainingen aan bod komen, kijken we samen hoe we het werk anders kunnen organiseren. Zo kan uitval misschien worden voorkomen of is het mogelijk om na re-integratie het op een andere manier aan te pakken. Uniek aan mijn aanpak is dat ik uit een breed scala aan methodieken een aanpak op maat samenstel, zodat deze duurzaam past bij de manier van werken van de werknemer.

Via de website en contactgegevens rechts ben ik te bereiken voor meer informatie of een offerte-aanvraag. Trajecten zijn mogelijk in Nederlands, Engels en Spaans.

Contact

Brancheorganisaties

  • NBPO: Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers

Opleidingen/registraties

  • Door NBPO erkende opleiding tot Professional Organizer
  • Lean Green Belt (Lean Instituut @ Verbeeten)
  • Safety-II (MediRisk)