Patricia Stork; soul counseling

Patricia Stork; soul counseling

Omdat elk mens zijn eigen instrument is tot welzijn, traint soul counseling het managen van (inter)persoonlijk welbevinden. Door zowel individueel als groepsdynamisch te leren afstemmen op authentieke kennis en wijsheid. Daar alle menselijke aspecten met elkaar verweven zijn, omvat deze training zowel het fysieke, mentale als emotionele en spirituele. De hele mens in beeld verdiept niet alleen intercollegiale gelijkwaardigheid (ondanks een verschillend takenpakket) maar komt daarmee tevens tegemoet aan de waarderingsbehoefte van elk mens. Er ontstaat een verdiepend inzicht en grip op persoonlijke, team of organisatorische issues, meer (zelf) respect, vervulling, ontspanning, creativiteit, plezier en zingeving.

Deze training c.q. procesbegeleiding is opgebouwd uit elementen uit o.a. (emotioneel) lichaamswerk/ademwerk, opstellingen, dans, communicatieve vaardigheden, groepsdynamica en meditatietechnieken.

Middels interactieve lezingen, trainingen, workshops of lichaamsgerichte intervisie zet soul counseling in op leven en werken vanuit hart én ziel!

Patricia werkt samen met Centrum Silentio in Diessen.

Contact

Opleidingen/registraties

  • Psychosociaal Werk (HBO, heden GGZ-agoog)
  • BodyMind Opleidingen