Patricia Stork; persoonsgerichte vorming

Patricia Stork; persoonsgerichte vorming

…leidt tot werken met (com)passie!

Wanneer medewerkers (dreigen) vast (te) lopen in werk of privé biedt ik een kort interventie traject, van 1 tot 5 ontmoetingen. De essentie: zelfzorg als opstap naar vitaal en bezield werken! De ontmoetingen omvatten:

– een probleem-verhelderend gesprek en, indien van toepassing,

– het trainen van vaardigheden (m.b.t. communicatie, samenwerking of tijdmanagement e.d.) en/of

– het leren doorzien en positief omzetten van een belastend gedragspatroon.

Ik intervenieer waar de oorzakelijke behoefte zich toont. Ben daarin scherp en to the point. Op deze manier krijgen medewerkers vaardigheden mee om zichzelf blijvend op koers te houden, in werk én privé. Mijn toolbox bestaat uit o.a. verbindende communicatie, groepsdynamica, lichaamsgericht zelfonderzoek, familie /systeemopstellingen en gezondheidbevorderende tips!Naast persoonsgerichte vorming geef ik ook lichaamsgerichte supervisie. Dit geeft diepgaand inzicht en begrip aan het emotionele en systemische perspectief van een casus, dat vaak onderbelicht blijft in de doorgaans meer cognitief georiënteerde inter- en supervisie methodes. En juist dit empathisch inlevingsvermogen is nou net wat menselijkheid en compassie definieert…

 

Patricia werkt samen met Centrum Silentio en NCVB bedrijfsopleidingen / Onderwijsgroep Tilburg.

Contact

Brancheorganisaties

  • SBLP
  • CRKBO

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Psychosociaal Werk (HBO, heden GGZ-agoog)
  • Akademie voor Massage & Beweging (I & II)
  • BodyMind Opleidingen
  • BodyMind Systemisch Werk