Shared Ambition

Shared Ambition

Shared Ambition werkt met het “matched care concept”, een zorgketen met oplossingen voor drie verschillende categorieën medewerkers:
@work: oplossingen voor medewerkers die aan het werk zijn, zoals loopbaaninterventies en een mental fitness programma. Zowel gericht op groepen als individuele medewerkers.
@risk: psychologische coaching voor medewerkers met een uitvalrisico.
@home: psychologische interventies voor medewerkers die gedeeltelijk- of geheel verzuimen.

Welke oplossing past bij welk probleem stellen we vast in overleg met alle betrokkenen (medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts). Shared Ambition werkt met een aanpak waarbij leidinggevenden actief worden betrokken bij trajecten, zowel bij aanvang, tijdens en bij afronding. Op deze manier maakt Shared Ambition inzetbaarheid tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin gezond leven en werken centraal staat.

Kenmerken van Shared Ambition zijn: geen wachttijden, korte doorlooptijden en een oplossing vinden voor werk. Hiermee verleggen wij het zwaartepunt van interventies van “herstellen” naar “versterken” van medewerkers. Shared Ambition stimuleert de medewerker zelf  regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Shared Ambition werkt landelijk met een team van 45 ervaren Arbeid&Organisatie-, Arbeid&Gezondheid- en GZ psychologen die daarnaast ruime werkervaring hebben in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld als verzuimregisseur of HR-manager). Shared Ambition maakt onderdeel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Contact

Brancheorganisaties

  • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen

Opleidingen/registraties

  • Mentale balans:
  • Geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)