Stavoor

Stavoor

Stavoor is een trainings-, en adviesorganisatie voor participatie in werk en samenleving. We begeleiden organisaties en medewerkers op het terrein van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

In onze interventies bestrijken we het brede terrein van leefstijl, vitaliteit en de omgeving (zowel werk als privé). We stimuleren bewustzijn over het belang van:

  • gevarieerd en voldoende bewegen met aandacht voor spierkracht, conditie en lenigheid en het sociale aspect.
  • gezond en met mate eten met aandacht voor het sociale aspect..
  • een goede balans tussen in- en ontspanning, veerkracht, zelfreflectie, eigen regie, zingeving, ontplooiing, motivatie en sociaal kapitaal.

We baseren ons met name op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en de Blauwe Zones.