Stichting Trimbos-instituut

Stichting Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut adviseert bedrijven bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een samenhangend beleid voor een rookvrije organisatie, alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) en mentale balans. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, ervaring uit de praktijk en met oog voor de medewerkers.

Wat kan het Trimbos-instituut voor uw organisatie betekenen?

 • In kaart brengen van thema’s die relevant zijn voor uw organisatie
 • Ontwikkelen en uitvoeren van draagvlakonderzoek onder werknemers
 • Adviseren over samenhangend aanbod van effectieve interventies voor werknemers
 • Opstellen van preventief (vitaliteits-)beleid
 • Ondersteuning bij ontwikkelen communicatiestrategie
 • Implementeren van het beleid (zoals voorlichten werknemers, trainen leidinggevenden)

Waarom inzetten op leefstijlbeleid in uw organisatie?

 • Gezonde en fitte werknemers
 • Minder ziekteverzuim
 • Toename productiviteit
 • Veiligere werkomgeving

Contact

Opleidingen/registraties

 • Alcohol:
 • wij adviseren op basis van wetenschappelijke inzichten en de trainingen worden door gecertificeerde trainers uitgevoerd
 • Mentale balans:
 • wij adviseren op beleidsniveau, interventies worden door andere gecertificeerde professionals uitgevoerd.