Stressreductie Coach

Stressreductie Coach

Als coach ben ik de afgelopen jaren veel methoden tegengekomen die snel resultaat beloven. Veel van dit soort methoden zorgen, na een kleine groei in jouw persoonlijk leven, al weer snel voor een terugval. Om deze situaties te voorkomen en echt te bouwen aan een duurzame aanpak van jouw stress werk ik met het “Achtstappenplan©”. Via een Elektronische LeerOmgeving kun je thuis de theorie doornemen en aan de slag met gerichte oefeningen. Hierdoor zijn de gesprekken gericht op jou en jouw coachvraag.

In de afgelopen decennia zijn in de praktijk goede resultaten behaald met de aanpak volgens dit Achtstappenplan©, een gestructureerde en evidence-based coachingsaanpak om jouw mentale vitaliteit te hervinden.

Je gaat coaching volgen ter vermindering van stressklachten, ter ondersteuning bij preventie of herstel van burn-out. De coaching is gericht op mensen die op een gezonde, gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen.

De Acht stappen©

 • Oriëntatie: jij vertelt je verhaal en we onderzoeken globaal jouw stressbronnen. We hebben het over jouw verwachtingen, doelen en perspectief. Indien van toepassing ook met betrekking tot je werkgever.
 • Een eerste analyse van stressklachten en stressbronnen: wat zijn jouw energiegevers en energievreters. Waar nodig afstand nemen van de stressbron.
 • Herstellen van energie en fysieke conditie: je leert te luisteren naar wat jouw lichaam nodig heeft en rust nemen als je lichaam daarom vraagt.
 • Hervind jezelf: omgaan met stress en emoties: analyse van jouw stresscoping, actieve en passieve probleemaanpak
 • Versterken van jouw competenties: zelfvertrouwen, assertiviteit, stressbestendigheid, doseren, zelforganisatie.
 • Leren omgaan met stress. Levensmissie, talenten en drijfveren: hervinden van jezelf zodat jij ontdekt wat je waarden en talenten zijn, dus wat voor jou écht belangrijk is.
 • Match met sociale omgeving en werk: werk/privé balans, passend werk, hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer; blijven, veranderen of weggaan.
 • Terugvalpreventie, werkhervatting en follow-up: doorgaan met coaching; geleerde lessen; omgaan met dagelijkse stress; bijstellen re-integratie.

Daarnaast is het mogelijk om zowel werkgevers (management, directie en hr) als werknemers in een workshop meer bewust te maken van zaken als mentale vitaliteit en preventie van overmatige stress, overspannenheid en burn-out.

Contact

Brancheorganisaties

 • VESB: beroepsvereniging voor erkende stress- en burnout coaches

Opleidingen/registraties

 • Mentale balans:
 • Door NOBCO geaccrediteerde opleiding