Vier L B.V.

Vier L B.V.

Wat biedt Vier L?

Vier L biedt psychologische interventies, arbeidsdeskundig advies, jobcoaching, loopbaancoaching en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Onze psycholoog biedt begeleiding op het gebied van het omgaan met belemmeringen en mentale blokkades. Door middel van de ACT methodiek, een effectieve vorm van gedragstherapie, wordt een cliënt begeleid in zijn of haar transitie proces en ervaart dat de belemmeringen of blokkades opgelost dan wel hanteerbaar zijn.

Advies

Onze Arbeidsdeskundigen adviseren over eventuele werkplekaanpassingen of over jobcarving om iemand duurzaam inzetbaar te laten zijn.

Begeleiding

Onze Jobcoaches bieden on-the-job begeleiding bij iemands ontwikkeling en inzetbaarheid, om uitval te voorkomen, om knelpunten op te lossen en om de samenwerking te verbeteren.

Inzetbaarheid vergroten

Onze Loopbaancoaches stippelen samen met jou een realistische en passende beroepsrichting uit en staan stil bij jouw loopbaanvraagstukken. Dit alles om jouw inzetbaarheid te vergroten.

Onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk is gericht op begeleiding bij onderliggende privé problemen. Tevens worden signalen aan werkgever gegeven. Doelstelling is het voorkomen van uitval en het hanteerbaar maken van de problemen.

Contact

Brancheorganisaties

  • OVAL: Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan

Opleidingen/registraties