Vitalize@Work

Vitalize@Work

Welkom bij Vitalize@Work

Wij bouwen aan succesvolle, vitale organisaties met veerkrachtige en gelukkige mensen. Onze trajecten zijn gebaseerd op de kernwaarden & groeibehoeften van mensen, teams en organisaties. Onze missie is om meer vitaliteit, verbondenheid en duurzaamheid te creëren.

Het belang van vitaliteit 

Vitaliteit heeft alles te maken met betrokkenheid, passie en plezier. Het kan worden benaderd vanuit een persoonsgebonden- en een organisatiegebondenperspectief. Persoonlijke vitaliteit heeft te maken met energie, gezondheid, levensstijl en welzijn. Organisatievitaliteit is meer gekoppeld aan inspiratiebronnen, werkstress, binding en/of verloop, verzuim en veiligheid. Er is dus een onderscheid tussen personal vitality en corporate vitality. Als organisatie kun je je medewerkers heel goed helpen met zowel persoonlijke- als ook de organisatie gerichte vitaliteitsprogramma’s. Van werkende ouders wordt namelijk veel verwacht: kinderen goed opvoeden, werken, carrière maken en een sociaal leven hebben. Veel vrouwen maar ook mannen, met een drukke baan staan voor de volgende vraag: hoe combineer ik mijn gezin, of mijn sociale leven en hobby’s met mijn zakelijke ambities? Praktisch gezien vraagt dit om veel improviseren en op emotioneel gebied ontstaan soms twijfels en zorgen. Schuldgevoel, trouw zijn aan jezelf, de gevolgen voor je carrière en de invulling van de verschillende rollen. Een balans vinden tussen het werk, de persoonlijkheid en de privésituatie is belangrijk. Een goede balans is namelijk de basis voor een plezierig en gelukkig leven. 

De prestatie- en werkdruk wordt overal steeds hoger. Langdurende en ongezonde stress werkt het welzijn en de productiviteit van de medewerkers tegen. We voelen en zien de nadelige gevolgen en toch wordt er nog te weinig actie ondernomen.  

Met een structureel vitaliteitsbeleid zorg je voor gemotiveerde en vitale medewerkers en dus een succesvolle en duurzame organisatie. 

Vitalize@Work maakt inzichtelijk wat er nodig is voor een optimaal en structureel vitaliteitsmanagement binnen jouw organisatie. 

Contact

Brancheorganisaties

 • BGN: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
 • NIBIG: Nederlands Instituut voor Belangbehartiging Integrale Gezondheidszorg

Opleidingen/registraties

 • Bewegen:
 • HBO (C)ALO
 • Basisopleiding Yoga Instructeur
 • Voeding:
 • HBO opleiding diëtist
 • Mentale balans:
 • NVST geaccrediteerd
 • HBO opleiding Body Mind Release Therapeut
 • BATC; Belangen Associatie Therapeut en Consument
 • FAGT; Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten
 • LVNG: Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
 • VBAG; Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen
 • VIV; Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
 • VVET; Verbond Van Energetisch Therapeuten
 • HBO Leefstijl en vitaliteitscoach (Civas)
 • CAT geaccrediteerd