WOUW Performance Coaching

WOUW Performance Coaching

Afke van de Wouw en Yara van Gendt runnen de maatschap WOUW Performance Coaching vanuit gebouw #11, het open voetbal innovatiecentrum, op de KNVB Campus in Zeist. Samen met stagiaires werken zij aan sportpsychologische projecten in de sport, gezondheidszorg en bedrijfsleven.

Ze ontwikkelen en geven cursussen over bijvoorbeeld vitaliteit aan werknemers en werkgevers, de vier inzichten over trainerschap voor sportverenigingen, cursussen over de psychologische kant van blessures voor fysiotherapeuten en intervisie bijeenkomsten voor trainers en coaches. Ook werken ze samen met zorginstellingen waarbij ze imagery en ontspanningsoefeningen toepassen in de revalidatiezorg. Sportpsychologie toepassen werkt wat Afke en Yara betreft het beste wanneer het structureel opgenomen wordt in trainingen voor optimale prestaties en revalidatie.

De kernwaarden van WOUW Performance Coaching zijn verbindend, innovatief en toegankelijke expertise.
Verbindend in het betrekken van alle disciplines bij begeleiding van sporters, verbinding tussen hoofd en de rest van het lichaam, verbinding tussen theorie en praktijk en verbinding tussen de verschillende werkvelden. Wij geloven niet in de scheiding tussen fysiek en mentaal en zien overal terug dat het een geheel is.

Innovatief in het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in projecten en begeleiding, het volgen van cursussen en opleiding om up to date te zijn en nieuwe toepassingen te vinden voor sportpsychologie.

Toegankelijke expertise, wij vinden het erg belangrijk dat iedereen baat heeft bij sportpsychologie en dat het laagdrempelig wordt aangeboden. Op onze social mediakanalen en in onze workshops en begeleiding vertalen wij wetenschap naar praktische oefeningen.

 

Your Performance by WOUW Performance Coaching

Doel

De doelen van de pakketten van ‘Your Performance’ zijn blije en gezonde medewerkers door het teweegbrengen van positieve gedragsverandering op gebied van bewegen, voeding, gezondheid en vitaliteit.

Pakketten

Your Performance biedt verschillende pakketten aan. De pakketten zijn gebaseerd op het te winnen eremetaal in de sport: goud, zilver en brons. De pakketten worden ingevuld door ‘stafleden’ zoals coaches, sportpsychologen en andere experts. De vorm waarin de sessies plaatsvinden is divers, online of fysiek en in subgroepen of in grote groepen.

Goud – Optimize Your Performance®

Een blijvende verbetering in de vitaliteit zorgt voor optimale prestaties!

Optimize Your Performance® is hét pakket voor bedrijven, die blijvende verandering op het gebied van vitaliteit willen doorvoeren. Het pakket richt zich op zowel werknemers als managers waardoor de vitaliteit principes in verschillende bedrijfslagen worden verankerd.

Om maatwerk te leveren wordt er gestart met een inventarisatie, de zogeheten Performance Check-in. Deze check-in geeft een duidelijk beeld van de huidige staat van het bedrijf op het gebied van vitaliteit en stress. Opvallende en belangrijke zaken uit de Performance Check-in worden teruggekoppeld aan het bedrijf. Aan de hand van workshops op maat, worden werknemers vervolgens geïnspireerd over verschillende factoren, die bijdragen aan vitaliteit. Daarnaast worden medewerkers tot actie aangezet in 1:1 coaching en gaan zij aan de slag met hun eigen vitaliteit.

Voor de managers bestaat het activeren uit een implementatietraining. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de invloed, die de leidinggevende heeft op het gebied van stressmanagement en de wijze waarop hij/zij een gezond werkklimaat kan bewerkstelligen. De resultaten van dit traject zullen worden gemonitord d.m.v. de zogeheten Performance Check-out. Naar aanleiding van deze Performance Check-out zal een advies worden gegeven om te vitaliteit van de werknemers op lange termijn te borgen.

Het resultaat van het gouden pakket is een daling van het percentage ziekteverzuim. Het pakket heeft een positieve invloed op de vitaliteit, motivatie, creativiteit en betrokkenheid van uw werknemers. Er zal een blijvende gedragsverandering op het gebied van vitaliteit bij zowel werknemers als managers zijn.

Zilver – Increase Your Performance®

Verhoogt de vitaliteit op maat!

Increase Your Performance® is hét pakket voor bedrijven, die vitaliteit op maat willen aanpakken en hun medewerkers willen inspireren.

Om maatwerk te leveren wordt er gestart met een inventarisatie: Performance Check-in. Deze check-in geeft een duidelijk beeld van de huidige staat van het bedrijf op het gebied van vitaliteit en stress. Opvallende en belangrijke zaken uit de Performance Check-in worden teruggekoppeld aan het bedrijf. Aan de hand van workshops op maat, worden werknemers vervolgens geïnspireerd over verschillende factoren, die bijdragen aan vitaliteit.

Het resultaat van het zilveren pakket is inzicht in het belang van vitaliteit voor individu en de organisatie. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken op het gebied van vitaliteit. De werknemers zijn geïnspireerd en gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan.

Brons – Boost Your Performance®

Precies die boost die het bedrijf een zetje in de juiste richting geeft!

Boost Your Performance® is hét pakket voor bedrijven die werknemers en managers een boost wil geven om vitaal aan het werk te gaan.

Aan de hand van interactieve workshops krijgen medewerkers inzicht in hun eigen vitaliteit en hoe zij dit kunnen beïnvloeden. De factoren, die bij sporters tot een topprestatie leiden zullen hierin gebruikt worden om werknemers te inspireren.

Het resultaat van het bronzen pakket is inzicht in het belang van vitaliteit en geïnspireerde en gemotiveerde werknemers om zelf aan de slag te gaan.

Contact

Brancheorganisaties

  • VSPN: Vereniging SportPsychologie Nederland
  • NIP: Nederlands Instituut Psychologen

Opleidingen/registraties

  • Bewegen:
  • Basisopleiding Yoga Instructeur
  • Universitaire studie bewegingswetenschappen (Afke)
  • Mentale balans:
  • Universitaire studie psychologie
  • Masterstudie sportpsychologie
  • Postmaster opleiding tot SPORTPSYCHOLOOG VSPN(R)