‘Begin klein, maar zorg wel voor continue aandacht’

‘Begin klein, maar zorg wel voor continue aandacht’

Vitaal Bedrijf werkt samen met een aantal experts die dagelijks met vitaliteit bezig zijn. Zij beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten en adviseren ons over effectieve vitaliteitsprogramma’s. Op welke manier kunnen zij bedrijven helpen om vitaliteit op de kaart te zetten en welke plek heeft dit onderwerp eigenlijk in hun persoonlijke leven?

Een gesprek met Sandra van Oostrom, projectleider onderzoek Arbeid en Gezondheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM is een kennis- en onderzoeksinstituut en zet zich onder meer in voor een gezonde werkende bevolking in een gezonde werkomgeving. Tijdens het werkzame leven en na het pensioen.

Wat kan het RIVM betekenen voor mkb-bedrijven?

“We doen bij het RIVM onderzoek naar factoren en interventies die de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden kunnen beïnvloeden. Niet voor één bedrijf, maar breder. We vertalen onze kennis en resultaten naar producten die ook voor het mkb interessant zijn.
We hebben bijvoorbeeld een nieuwe integrale aanpak voor gezondheidsbevordering op het werk ontwikkeld, waarbij er activiteiten ingevoerd worden op verschillende leefstijlthema’s, gericht op de medewerker en op de werkomgeving. We onderzoeken wat in deze aanpak werkt en wat niet en of het daadwerkelijk leidt tot een betere leefstijl van medewerkers. We werken op dit moment aan een brochure, waarin we de lessen die we geleerd hebben van dit onderzoek toegankelijk opschrijven voor het mkb.
Een ander onderzoek dat we de afgelopen jaren binnen het mkb hebben uitgevoerd, ging over preventie van fysieke en mentale klachten bij medewerkers. Daar hebben we een online mkb-preventietool voor ontwikkeld, met onder meer tips en strategieën die verwerkt zijn in een stappenplan om dit type klachten te voorkomen.”

Wat zijn voor bedrijven de grootste obstakels om met dit onderwerp aan de slag te gaan?

“Dat ze niet goed weten waar ze moeten beginnen. In ons onderzoek gaven werkgevers aan dat preventie en arbeidsomstandigheden het imago hebben van iets dat heel ingewikkeld is. Met de mkb-preventietool beschrijven we stapsgewijs wat ze kunnen doen en voorzien we ze van tips. We hebben werkgevers gevraagd wat ze ervan vonden en ze waren erg tevreden over de preventietool. Het helpt ze met kleine stapjes op weg.” 

Als je morgen de eerste stap wil zetten met vitaliteit, wat moet je dan doen als bedrijf?

“Draagvlak creëren binnen de organisatie. Binnen alle lagen. De managementlaag is heel belangrijk. Die moet er echt voor willen gaan en dat ook uitdragen naar de rest van de organisatie. Leidinggevenden kunnen hun medewerkers vervolgens de ruimte bieden om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.
Het is ontzettend belangrijk dat je je medewerkers betrekt bij het invoeren van een vitaliteitsprogramma. Wij hebben in ons onderzoek een werkgroep samengesteld met iemand van hr, iemand van facility, leidinggevenden en een clubje medewerkers. Zij hebben samen uitgezocht aan welke leefstijlthema’s medewerkers graag willen werken. Vervolgens zijn ze gaan kijken welke activiteiten daarvoor beschikbaar zijn. Wij hebben daarvoor een catalogus gemaakt met allerlei activiteiten voor de werkvloer en voor de thuiswerkplek.
We horen in ons onderzoek dat dit beter gaat wanneer er vanuit het management tijd voor wordt vrijgemaakt. Het wordt heel lastig als de kartrekkers het allemaal bovenop hun andere werkzaamheden moeten doen.” 

Ga voor ‘quick wins & tips’ naar deze pagina.

Wat is volgens jou de grootste fabel rondom dit onderwerp?

“Dat het veel tijd kost en heel kostbaar is. Je kunt klein beginnen, maar moet wel zorgen voor continue aandacht. En dat hoeft niet direct heel veel tijd te kosten. Het is belangrijk dat vitaliteit een onderwerp wordt in het beleid van een organisatie. Het moet niet iets eenmaligs zijn, want daar bereik je niets mee. Er is een continu proces nodig, waarin steeds activiteiten worden aangeboden en er ook aanpassingen worden gedaan op de werkplek zelf. Een heel concreet voorbeeld is voeding. Dat je zorgt dat er gezonde voeding beschikbaar is in de kantine, dat de snacks wat meer achteraan liggen en dat er fruit wordt aangeboden. Maar ook qua bewegen zijn er allerlei dingen die je in de omgeving kunt aanpassen. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat de kosten die je investeert ook iets opleveren als het gaat om gezonde en vitale medewerkers die langdurig productief en inzetbaar zijn. Ziekteverzuimkosten zijn enorm hoog. Zeker als een werkende uitvalt met stressgerelateerde klachten, want dan is het verzuim vaak langdurig.”

Wat doe je zelf om vitaal te blijven?

“Ik beweeg best veel. Zo ga ik twee keer per week hardlopen en doe ik één keer in de week aan bootcamp. Binnenkort ga ik met een vriendin een meerdaagse trail wandelen in Luxemburg. Om te trainen maak ik nu regelmatig een lange wandeling en ben ik extra gemotiveerd voor een lunchwandeling. Wandelen en sporten helpen mij om mijn hoofd leeg te maken na een werkdag.
Om het langdurige zitten te doorbreken, kies ik op kantoor altijd voor een sta-zitbureau. Ik heb mezelf aangeleerd om een paar keer per dag mijn bureau omhoog te zetten en te gaan staan. In het begin koos niemand voor die bureaus, maar inmiddels zijn ze erg populair. Als ik soms wat later op het werk kom, zijn ze allemaal bezet. Thuis heb ik ook zo’n bureau.
Het hybride werken vind ik prettig voor de balans tussen werk en privé. Ik werk twee dagen thuis en twee dagen op het RIVM. Het geeft me net iets meer flexibiliteit en ook meer ruimte om mijn werk af te ronden.” 

Zoek op deze pagina naar partners op alle leefstijlgebieden.