Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is de laatste jaren een steeds belangrijker punt geworden in het bedrijfsleven. Werkgevers investeren steeds vaker en meer in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, waarmee ze ook de prestaties van hun bedrijf verbeteren. Duurzame inzetbaarheid is een investerende stap voor iedere organisatie. Een meetbaar resultaat is dat medewerkers beter in hun vel zitten en minder fysieke chronische/psychische klachten krijgen.

 In dit artikel leggen we uit wat de betekenis is van duurzame inzetbaarheid, waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is en hoe je die binnen je bedrijf kunt vergroten.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

‘Duurzame inzetbaarheid’ is een begrip en richt zich op alle werkenden in de organisatie, ongeacht leeftijd. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin zij productief, gemotiveerd en gezond tot aan hun pensioen binnen of buiten de organisatie willen en kunnen blijven werken.

Het werkplezier kun je optimaliseren door te focussen op:

 • Inzetbaarheid,
 • Vitaliteit,
 • En ontwikkeling van medewerkers

Zodat zij in hun arbeidsleven een passende rol kunnen vervullen in het arbeidsproces.

Wat is het verschil tussen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit?

Vitaliteit is één van de pijlers van duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit draait om de energie en kracht waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in het leven staan en houdt verband met iemands leefstijl. De volgende leefstijlfactoren bepalen voor een groot gedeelte hoe vitaal iemand is:

 • Voeding
 • Roken
 • Alcohol en drugsgebruik
 • Lichaamsbeweging
 • Mentale gezondheid  

Duurzame inzetbaarheid richt zich daarnaast ook op:

  Employability (in staat zijn om werk nu en in de toekomst te behouden)

  En het werkvermogen van medewerkers (kunnen het werk fysiek en mentaal aan).

Hoe belangrijk is duurzame inzetbaarheid voor je medewerkers?

Werken aan duurzame inzetbaarheid is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. Beide partijen hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte door hoge uitstroom van oudere medewerkers en achterblijven van instroom door jonge werknemers. Dit leidt tot  een hoge werkdruk voor het zittend personeel met daarnaast de snelle veranderingen op de werkvloer.

Hoe zet je duurzame inzetbaarheid in op de werkvloer?

Er is geen one size fits all methode. Elk bedrijf is anders en zal dus zelf moeten bepalen wat het meest effectief is voor haar werknemers. Belangrijk is om daarbij oog te hebben voor de individu en voor groepen. 

Op de werkvloer werkt een mix van generaties (generatie X, Y, Z en de babyboomers). Generaties onderscheiden zich ten opzichte van andere generaties in aspecten zoals:

 • Levenshouding,
 • Belang van werk en privé,
 • Aspiraties.

 Daarnaast bevinden medewerkers zich in verschillende levensfasen. Denk hierbij aan de mantelzorgfase met zorg voor (kleine) kinderen of zorgbehoevende ouders. Als werkgever kun je hier rekening mee houden en erop inspelen wat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan bevorderen.

Ga het gesprek aan

Het is hierin belangrijk om tijdig met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van het werk, wat energie geeft, hoe (mentaal) gezond te blijven en alles wat nodig is om verder te ontwikkelen. Maak hierover afspraken met elkaar. Zorg goed voor elkaar, dan heb je het goed voor elkaar.

De Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid 

In de huisartsenzorg is een Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid opgesteld. Een handige tool die ook voor andere sectoren te gebruiken is.

Duurzame inzetbaarheid vereist niet alleen inzet vanuit de werkgever, maar ook vanuit de medewerker. De medewerker en de leidinggevende zijn samen verantwoordelijk voor de organisatiecultuur, arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van arbeid.

Het draait om betrokken leiderschap vanuit leidinggevenden en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het optimaliseren van een dialoog in de organisatie is daarom van groot belang.

Hoe verbeter je duurzame inzetbaarheid? 

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er samen voor zorgen dat medewerkers met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen?

Om duurzame inzetbaarheid te laten slagen is een goede samenwerking nodig tussen werkgever en werknemer. Een niet te onderschatten onderdeel in verbeteren van duurzame inzetbaarheid is de cultuur binnen de organisatie. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin het normaal is om bezig te zijn met:

 • vitaliteit
 • werkvermogen
 • motivatie 
 • en employability 

Als laatste is het goed te beseffen dat niet iedere medewerker meteen de noodzaak voelt om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Persoonlijke begeleiding is daarom belangrijk.

Het op de agenda zetten van duurzame inzetbaarheid is een beleving en niet altijd te kwantificeren in cijfers. Zeker op korte termijn zijn cijfers niet te geven die het gevoel onderschrijven. Na paar jaar zie je pas resultaat. Duurzame inzetbaarheid betekent ook een cultuurverandering. Het veranderen van een cultuur in een organisatie vraagt tijd en kan weerbarstig zijn. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt in Nederland alleen maar zullen toenemen. Denk hierbij aan afnemen van potentiële beroepsbevolking, economische en technologische ontwikkelingen die vragen om wendbaarheid van organisaties maar ook van medewerkers. Een actuele vraag is dan ook ‘Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk voor huidige en nieuwe werknemers?’

Om te zien waar jouw medewerkers behoefte aan hebben en voor het meten van de vitaliteit van jouw medewerkers, biedt Vitaal Bedrijf de scan voor medewerkers. Om inzicht te krijgen hoe het gesteld is met de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf, kun je de oriëntatiescan doen.

Tips voor het verbeteren van vitaliteit

Het is belangrijk om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf te stimuleren. Fruit op de werkvloer, goed eten en drinken, wandelingen tijdens de werkdag; het zijn allemaal voorbeelden van en belangrijke pijlers op het gebied van vitaliteit op de werkvloer.

Bekijk onze vitaliteitstips die kunnen helpen voor een succesvol en doelgericht gezondheidsbeleid binnen jouw organisatie en om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer te bevorderen.

En op deze pagina vind je interviews met bedrijven die al goed op weg zijn met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.