‘Veel animo voor vitaliteitactiviteiten op het werk, maar nog te weinig aanbod’

Een grote meerderheid van medewerkers is gemotiveerd om aan hun vitaliteit te werken, maar heel wat minder zijn tevreden over de aandacht voor vitaliteit vanuit hun werkgever. Dat blijkt uit alle scans van Vitaal Bedrijf die in het afgelopen jaar door medewerkers zijn ingevuld. “Daar zit dus ruimte voor werkgevers om iets met vitaliteit te doen”, concludeert Sandra van Oostrom, onderzoeker bij het RIVM en coördinator scans bij Vitaal Bedrijf.

Medewerkers zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met vitaliteit

De scan voor medewerkers is gebouwd op drie pijlers:

  • De behoefte van medewerkers om iets met hun gezondheid te doen,
  • De score van medewerkers op verschillende vitaliteitsthema’s en
  • De tevredenheid van medewerkers over het huidige aanbod van hun werkgever. 

Met een gemiddelde score van een ruime 7 blijken medewerkers gemotiveerd om met hun vitaliteit aan de slag te gaan, maar je moet dan wel weten waarmee mensen aan de slag willen, zegt Van Oostrom.

Meten is weten

“We zien vaak dat er iets wordt georganiseerd binnen een bedrijf, maar dat veel medewerkers er niet aan deelnemen. Dat wil je voorkomen. Daarom is het heel belangrijk om te weten wat de behoefte is van de medewerkers zelf, bijvoorbeeld door onze scan voor medewerkers uit te zetten binnen je bedrijf. Meten is weten.”

Medewerkers willen bewegen

De resultaten van het eerste jaar hebben een top drie opgeleverd van thema’s waar medewerkers het liefst mee aan de gang gaan. Overduidelijk aan kop gaat bewegen, want op één staat ‘bewegen buiten het werk’ en op twee ‘bewegen op het werk’. Op plek drie staat ‘ontspanning’. “Thema’s die daaraan raken, zoals meer slapen en betere balans tussen werk en privé, komen ook heel veel terug”, stelt Van Oostrom. “Daarnaast wil één op de vier medewerkers afvallen en/of gezonder eten.” 

Onderzoeksresultaten vitaliteitsactiviteiten werknemers

40% van de medewerkers doet al aan vitaliteitsactiviteiten 

Een andere conclusie die uit de ingevulde scans kan worden getrokken, is dat vier op de tien medewerkers al meedoen aan vitaliteitsactiviteiten op het werk. “Vaak worden er persoonlijke redenen genoemd voor deelname. Ze vinden het ‘leuk’, ze vinden het ‘belangrijk’ en ze vinden het ‘prettig om samen te doen met andere collega’s’. Maar je ziet ook dat er praktische redenen worden genoemd, bijvoorbeeld dat het ‘kosteloos’ is of ‘makkelijk te plannen’.”

Waarom doen medewerkers niet mee met activiteiten op de werkvloer?

Het is natuurlijk ook interessant om te zien waarom medewerkers niet meedoen met activiteiten op de werkvloer. Veruit de meest genoemde reden daarvoor is dat er ‘geen activiteiten worden georganiseerd in het bedrijf’. ‘Geen behoefte’ en ‘ik doe al voldoende’ volgen op grote afstand. Maar weinig mensen geven aan niet mee te doen, omdat ze vinden dat de ‘werkgever zich niet moet bemoeien’ met hun gezondheid.

Van Oostrom: “Dit toont aan dat een grote groep medewerkers wel wil deelnemen aan vitaliteitsactiviteiten via de werkgever, maar nog niet de gelegenheid heeft.“

60% van de medewerkers voldoet niet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad

Wat best verontrustend mag worden genoemd, is dat zes op de tien medewerkers die de scan hebben ingevuld, momenteel niet voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Uit recent onderzoek blijkt ook nog eens dat het langdurige stilzitten door het vele thuiswerken is toegenomen. Werk aan de winkel dus. 

“Enerzijds gaat het erom dat het bewegen wordt gestimuleerd, dus dat mensen gaan wandelen, fietsen en sporten. Anderzijds dat het vele zitten wordt doorbroken”, zegt van Oostrom. “Voor dit laatste zijn er relatief simpele oplossingen.

Denk hierbij aan:

  • Het plaatsen van enkele zit-stabureaus
  • De locatie van de printer
  • Het koffieautomaat om een loopje te stimuleren
  • Het inplannen van een overleg waarbij de laatste tien minuten bestemd zijn voor het strekken van de benen.

    Met kleine aanpassingen en beperkte investeringen kun je dus al veel bereiken.”

Van Oostrom wijst erop dat de antwoorden die een medewerker in de scan invult niet worden gedeeld. Werkgevers kunnen de uitkomsten geanonimiseerd en op groepsniveau inzien op een dashboard. Die verschijnen zodra tien medewerkers de scan hebben ingevuld. En dat er in het dashboard ook gefilterd kan worden op uitkomsten van medewerkers die thuiswerken

Vitaliteitscan uitzetten onder jouw medewerkers?

Enthousiast geworden om ook een scan uit te zetten onder jouw medewerkers? Ontdek wat de vitaliteitscan voor jouw organisatie kan betekenen.” Bekijk de animatie, lees de ervaringen  van 4mb, die de scan ook heeft uitgezet onder haar medewerkers, of meld je direct aan.