5 oktober 2021

Eerste Vignetten Vitaal Bedrijf uitgereikt aan KNNS en Perspectief

Eerste Vignetten Vitaal Bedrijf uitgereikt aan KNNS en Perspectief

Vandaag reikten Martine Schuijer, directeur stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, en Jan Willem Landré, programmaleider Vitaal Bedrijf, de eerste twee Vignetten Vitaal Bedrijf uit. Ze zijn bestemd voor IT-dienstverlener KNNS en Perspectief, arbodienstverlener en specialist in arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van vitale werknemers, omdat die beter presteren en minder vaak ziek zijn. Bij Perspectief is er altijd al een ‘vitale’ cultuur geweest, zegt manager P&O Corinne Mulder-Heemskerk. “Goed voor je mensen zorgen, is iets wat bij ons in de botten zit. Dat heeft geresulteerd in verbinding tussen de collega’s, een sterke verbondenheid bij de organisatie, weinig onderlinge concurrentie en een laag risico op een burn-out.”

KNNS hecht groot belang aan mentale gezondheid en goede voeding en organiseert met regelmaat sportieve activiteiten. Eén van de kartrekkers is business developer én professioneel mountainbiker Erik Groen. “Ik weet wat voeding en het mentale aspect met je doen tijdens het sporten, maar ook wat het met je doet op de werkvloer. Want werken is ook gewoon presteren en om dat te kunnen doen, moet je de hele dag energiek zijn.”

Met het Vignet Vitaal Bedrijf ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is voor een organisatie. Mulder-Heemskerk: “Als arbodienstverlener proberen wij andere bedrijven te inspireren goed werkgeverschap vorm te geven, maar we willen daarin ook graag een goed voorbeeld zijn. Dus toen wij hoorden van het Vignet Vitaal Bedrijf zei onze directeur meteen: Dat moeten we hebben.”

Om in aanmerking te komen voor het vignet doet een bedrijf de zogeheten Vignettoets. Voor toekenning gelden een aantal criteria. Zo moet een organisatie de vitaliteit van de medewerkers via een (extern) onderzoek in beeld hebben gebracht, op regelmatige basis en op verschillende thema’s activiteiten organiseren waaraan veel medewerkers daadwerkelijk meedoen en moet het proces doorlopen zijn onder deskundige begeleiding. Het vignet is twee jaar geldig. Na deze periode kan verlenging worden aangevraagd. 

Het aanvragen is snel en simpel: via de website kun je de Vignettoets doen en binnen 10 werkdagen hoor je of het Vignet wordt toegekend. Alle bedrijven die het Vignet ontvangen, krijgen een eervolle vermelding op de website.

Voor meer informatie kijk dan hier.

Foto v.l.n.r.: Erik Groen Coert Tempelman Martine Schuijer Marleen Ruitenbeek RCDI ® Jan Willem Landré