Onze experts

Onze experts beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten en adviseren ons over effectieve programma’s voor bedrijven. Wij stellen ze graag aan u voor.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum wil gezonde en meer duurzame voedselkeuzes bevorderen bij consumenten, onder het motto ‘beter voor jezelf en het milieu’. De Schijf van Vijf is daarbij het uitgangspunt. Daartoe stimuleert het Voedingscentrum onder andere dat de eetomgeving zo is ingericht dat de gezonde, duurzame en veilige keuze de makkelijke keuze is, vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedereen.

Contactpersoon: Valérie Klostermann. Zij is senior projectmanager bij het Voedingscentrum en werkt aan het programma Eetomgevingen met als doel een gezondere en duurzamere eetomgeving en aan het project Voedselvaardig Kiezen, waarin levensmiddelendata wordt beheerd en waar de “Kies-ik-gezond?-app” en andere Voedingscentrumtools op gebaseerd zijn.

Valerie Klostermann
Naar de website van het Voedingscentrum

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.  We richten ons op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid&preventie en zorg&participatie.

Contactpersoon: Maddy Blokland, adviseur Alcohol, Drugs- en Medicijn(ADM-)beleid en aanspreekpunt voor bedrijven op de Trimbos kernthema’s. Zij werkt samen met bedrijven en partijen (zoals overheid) en is daarbij gericht op het voorkomen van problemen als gevolg van middelengebruik.

Contactpersoon: Margriet Formanoy, Projectmanager Mentale gezondheid & Preventie op het werk. Zij is aanspreekpunt voor bedrijven op het kernthema mentale balans. Daarnaast werkt zij als wandelcoach met cliënten met stress- en burn-outklachten.

Maddy Blokland
Margriet Formanoy
Naar de website van het Trimbos-instituut

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Contactpersoon: Kirsten de Klein, manager van het team Beweeggedrag bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Zij richt zich op de rol van sport en bewegen in het fysiek en mentaal gezond worden en blijven, en met name de samenwerking tussen verschillende domeinen met de sport- en beweegsector.

Kirsten de Klein

 

Naar de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met opdrachtgevers signaleren ze welk onderzoek nodig is en voeren ze dit uit. Zij geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen kennis. Zo ondersteunen zij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Contactpersoon: Sandra van Oostrom, senior wetenschappelijk onderzoeker en projectleider op het thema arbeid en gezondheid bij het RIVM. Zij richt zich op gezonde en duurzaam inzetbare werkenden in een gezonde werkomgeving nu en in de toekomst.

Sandra van Oostrom

 

Naar de website van het RIVM