Onze experts

Onze experts beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten en adviseren ons over effectieve programma’s voor bedrijven. Wij stellen ze graag aan u voor.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum wil gezonde en meer duurzame voedselkeuzes bevorderen bij consumenten, onder het motto ‘beter voor jezelf en het milieu’. De Schijf van Vijf is daarbij het uitgangspunt. Daartoe stimuleert het Voedingscentrum onder andere dat de eetomgeving zo is ingericht dat de gezonde, duurzame en veilige keuze de makkelijke keuze is, vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedereen.

Contactpersoon: Valérie Klostermann, Senior Projectmanager

Naar de website van het Voedingscentrum

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.  We richten ons op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid&preventie en zorg&participatie.

Contactpersoon: Maddy Blokland, adviseur Alcohol, Drugs- en Medicijn(ADM-)beleid en aanspreekpunt voor bedrijven op de Trimbos kernthema’s

Contactpersoon: Margriet Formanoy, Projectmanager Mentale gezondheid & Preventie op het werk. Zij is aanspreekpunt voor bedrijven op het kernthema mentale balans.

Naar de website van het Trimbos-instituut

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

Contactpersoon: Kirsten de Klein, Accountmanager Fit & Gezond

Naar de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen