17 oktober 2023

Kennissessies over aanpak werkstress in mkb; bedrijven kunnen zich aanmelden

Kennissessies over aanpak werkstress in mkb; bedrijven kunnen zich aanmelden

De cijfers liegen er niet om. Maar liefst 36,8 procent van de werkende volwassenen in Nederland verzuimt als gevolg van werkstress. Het Trimbos- instituut en Vitaal Bedrijf doen samen onderzoek naar de aanpak van werkstress binnen het mkb. Dit onderzoek, dat is gefinancierd door Instituut Gak, heeft als doel een handreiking te ontwikkelen om werkstress en de negatieve gevolgen daarvan duurzaam te verlagen.  

De eerste kennissessie heeft eind januari plaatsgevonden en daarin werd duidelijk dat werkstress inderdaad als een probleem werd ervaren in het MKB. Werkgevers vinden het vooral lastig om het gesprek over mentale gezondheid te beginnen. Aan de ene kant weten ze niet zo goed hoe ze het gesprek moeten beginnen en aan de andere kant hebben ze het gevoel dat ze niet altijd kunnen helpen vanwege personeelstekort. 

“Een luisterend oor bieden en kijken naar wat er wél mogelijk is, kan misschien grotere problemen voorkomen” zegt Margriet Formanoy, projectmanager mentale gezondheid en preventie bij het Trimbos-instituut. Ondanks het personeelstekort in veel branches is een kleine werkaanpassing misschien wel mogelijk. Ook kwamen in deze sessie een aantal concrete tools naar voren die hulp bieden bij het aangaan van een gesprek over mentale gezondheid, zoals het kennisdossier Arbeid en Mentale gezondheid (Arbeid en mentale gezondheid – Trimbos-instituut) en het Stoplichtmodel (www.stresstelijfmetenergie.nl), dat ontwikkeld is door één van de partners van Vitaal Bedrijf. 

Vier kennissessies

Het Trimbos-instituut en Vitaal Bedrijf willen geven in een viertal kennissessies uitleg over werkstress en delen concrete tips om mentale gezondheid gestructureerd aan te pakken. Daarnaast willen zij achterhalen of mkb-bedrijven genoeg handvatten hebben of dat ze misschien nog iets missen. “Tijdens de kennissessies wordt er veel aandacht besteed aan het verkrijgen van inzichten en behoeften van mkb-bedrijven op dit vlak”, stelt Ludeke van der Es, coördinator scans bij Vitaal Bedrijf. “Er zijn heel veel tools, maar zijn die eigenlijk wel goed bruikbaar? En zijn die handzaam genoeg om meteen in te zetten bij mkb-bedrijven?”, zo luidt een aantal vragen die bedrijven voorgelegd krijgen. 

Samenhang kennissessies

In elke kennissessie wordt aandacht besteed aan de totale cyclus van werkstress signaleren tot en met het oplossen ervan. Maar in iedere sessie wordt een ander onderdeel benadrukt. We delen kennis over het onderwerp, maar gaan ook het gesprek met jullie als MKB’ers aan waar jullie tegenaan lopen en behoefte aan hebben. De opbrengst van de sessie nemen we als input naar de volgende sessie mee. Daarom kun je ervoor kiezen om naar één kennissessie te komen of naar meerdere. Hier een overzicht welk onderdeel in elke sessie benadrukt wordt: 

  • Sessie 1 ‘Wat speelt er bij u in het MKB?’ Maandag 22 januari (reeds geweest)
  • Sessie 2 ‘Hoe kunnen we dit oplossen?’ Dinsdag 5 maart (reeds geweest)
  • Sessie 3 ‘Hoe kan ik oplossingen implementeren?’ Woensdag 17 april 9.00-11.00 uur (online)
  • Sessie 4 ‘Wat heeft het MKB nodig om werkstress aan te pakken?’ Donderdag 30 mei 16.00-18.00 uur (online)

Ludeke van der Es (coördinator scans bij Vitaal Bedrijf): ”Het geeft bedrijven de mogelijkheid om direct met experts om tafel te zitten en te sparren over de aanpak van mentale gezondheid. En het biedt ze de kans om met andere bedrijven in contact te komen die dezelfde vragen hebben.” 

Aan de hand van de uitkomsten van de kennissessies die het Trimbos-instituut en Vitaal Bedrijf organiseren, wordt een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid in het mkb ontwikkeld. Daarin komen concrete handvatten te staan om werkstress bij bedrijven gestructureerd aan te pakken. 

Wilt u als mkb-bedrijf meedoen aan de kennissessies?
Aanmelden kan via: Kennissessies Werkstress in het MKB – Trimbos-instituut

Voor vragen, meer informatie over de aanpak van werkstress of het delen van ervaringen, kunt u mailen naar: WerkstressMKB@trimbos.nl.

Quick wins en tips over mentale balans vind je hier