27 oktober 2021

Nieuw aanspreekpunt voor partners Vitaal Bedrijf

Nieuw aanspreekpunt voor partners Vitaal Bedrijf

Hans Arends is vorige maand gestart als Accountmanager Partners & Regio’s bij Vitaal Bedrijf. Hans heeft een grote passie voor sport en met zijn achtergrond en netwerk is deze functie hem op zijn lijf geschreven. We gingen met hem in gesprek over zijn werkzaamheden en doelen voor de komende tijd en we blikken terug op zijn eerste maand bij Vitaal Bedrijf.

Vliegende start
“Op maandag 6 september kreeg ik van Jan Willem Landré (programmamanager Vitaal Bedrijf) het verlossende telefoontje dat ik was aangenomen voor de functie als accountmanager. Gelijk die week heb ik mijn eerste uren gemaakt; inlezen en de eerste acties voor mezelf op papier gezet. In 2010 heb ik bij Kenniscentrum Sport en Bewegen, als programmamanager, kennisgemaakt met het thema ‘Vitale Werknemers’. Dit werd opgezet samen met de voorloper van Vitaal Bedrijf, Sport en Zaken.” Hans heeft hiermee dus al achtergrondkennis en is wat ons betreft de juiste man op de juiste plek. 

“Plannen maken en deze tot een goed resultaat brengen, het liefst samen met anderen, dat vind ik een mooi onderdeel van mijn vak”


Gymleraar
Hans is van origine gymleraar, maar heeft uiteindelijk nooit gymles gegeven. Hij heeft zich ontwikkeld tot sportmanager, omdat zijn interesse toch meer uitging naar de materie achter de sport. “Ik weet uit ervaring dat sport en bewegen een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken en hier zet ik mij dan ook graag voor in. Plannen maken en deze tot een goed resultaat brengen, het liefst samen met anderen, dat vind ik een mooi onderdeel van mijn vak. Ik vind het belangrijk dat plannen gerealiseerd worden en dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar de effecten op korte termijn, maar juist met aandacht voor duurzaamheid”, aldus Hans.

Aanspreekpunt
Hans: “Binnen Vitaal Bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de aangesloten partners en de regionale directies van VNO-NCW binnen heel Nederland. Ik ben zowel het aanspreekpunt voor de collega’s van de regionale directies, als voor de bedrijven die hun diensten rondom vitaliteit aanbieden op onze website.” Naast de werkzaamheden die Hans twee dagen per week voor Vitaal Bedrijf uitvoert, werkt hij als verenigingsmanager voor de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek en is hij de afgelopen twee jaar procesbegeleider geweest voor lokale sportakkoorden en lokale preventieakkoorden.

Kennismaken
“Ik was erg nieuwsgierig wat er op me af zou komen de eerste maand en hoe het team werkte. Ik had al contact gehad met een aantal directe collega’s met wie ik een gesprek had gevoerd en die eerste indruk was goed. Inmiddels heb ik ook kennisgemaakt met het team van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, de contactpersonen van de vijf VNO-NCW-regio’s en ik heb een tiental partners van Vitaal Bedrijf gesproken.” Hans geeft aan dat hij zijn weg binnen Vitaal Bedrijf al aardig gevonden heeft. Hij noemt het team hecht, energiek, ambitieus en collegiaal. “Ik heb me al een goed beeld kunnen vormen van wat er bij iedereen speelt en hoe we de samenwerking in de toekomst verder invulling kunnen geven. Mijn eerder opgedane kennis en ervaring en mijn netwerk zullen goed van pas komen”, zegt Hans.

Kansen en uitdagingen
“Vitaal Bedrijf heeft in het eerste jaar al veel bereikt. De scans worden gebruikt, er is een partnernetwerk en de eerste vignetten Vitaal Bedrijf zijn uitgereikt. In alle regio’s is er al aandacht voor Vitaal Bedrijf. Het zou mooi zijn als er in 2022 in iedere regio structureel aandacht is via de websites, nieuwsbrieven en evenementen. Met als doel dat er meer bedrijven aan de slag gaan met vitaliteit. Als het goed is zien wij dat dan terug in het aantal oriëntatie- en scan voor medewerkers die bedrijven invullen. Hieruit volgen hopelijk meer bedrijven met een vignet Vitaal Bedrijf.” Voor Hans is het de uitdaging om de bekendheid van het programma Vitaal Bedrijf verder landelijk te vergroten. “Hier kunnen we de brancheorganisaties nog meer bij betrekken en er voor zorgen dat het thema ‘vitaliteit’ duurzaam aandacht krijgt vanuit de regio’s. Ook is het vergroten van de kwaliteit en de continuïteit van het partnernetwerk een aandachtspunt”, volgens Hans.

“Ik hoop dat we de ambities kunnen waarmaken om zoveel mogelijk ondernemers te helpen met vitaliteit van hun medewerkers”

Blik op de toekomst
We hebben Hans ook gevraagd waar hij naar uitkijkt komend jaar. Vanwege zijn grote passie voor sport gaat zijn hart sneller kloppen van de European Sport Company Games, die plaatsvinden van 22 t/m 26 juni 2022 op Papendal en in de regio.  “Zo’n vijf jaar geleden had ik een gesprek met iemand van de European Federation for Company Sports. Daar is het eerste zaadje gepland. Heel bijzonder dat dit nu weer op mijn pad komt en dat dit indirect met mijn rol als accountmanager te maken heeft.”

Hans kijkt ook erg uit naar (hopelijk) diverse regionale evenementen en activiteiten waar het team van Vitaal Bedrijf haar steentje aan kan bijdragen. “Ik hoop dat we samen de plannen en ambities van de VNO-NCW-regio’s kunnen waarmaken om ondernemers te stimuleren, informeren en op weg te helpen met vitaliteit van hun medewerkers. Want daar doen we het uiteindelijk voor!”

Wij wensen Hans heel veel succes en plezier in zijn nieuwe functie!