3 november 2022

Partner in de Spotlight: Health Coach Program  

Partner in de Spotlight: Health Coach Program  

Met de missie ‘mensen helpen om gezonder en vitaler oud te worden’ gaat Health Coach Program aan de slag. Het bedrijf helpt mensen om vitaler te worden door nieuwe gewoontes te ontwikkelen en in te zetten op kleine veranderingen met een grote impact. We spraken met Walter Montenarie, commercieel directeur. 

Wat betekent vitaliteit voor jou persoonlijk en voor jouw bedrijf?

“Vitaliteit betekent voor mij dat ik de zinvolle dingen in het leven met energie en plezier kan doen. Mijn werk is bijzonder inspirerend en zinvol. Daarnaast krijg ik energie van sporten, ben ik graag met mijn gezin en vrienden en houd ik van reizen.

Tijdens mijn burn-out realiseerde ik me hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Sindsdien besteed ik veel aandacht aan mijn herstel; voldoende slaap, gezonde voeding, ontspanning en veel beweging. Daarnaast geven sociale contacten, zingeving en mijn werk mij veel voldoening en energie.

Voor mijn collega’s en ons bedrijf is vitaliteit een ‘way of living’. Health Coach Program is gespecialiseerd in vitaliteitscoaching, een gezonde leefstijl is voor ons noodzakelijk.”

Wat heeft jouw bedrijf te bieden aan MKB-ondernemers?

“Health Program Coach coacht mensen bij hun gezondheid op basis van wetenschappelijke programma’s. De kern hierbij is duurzame gedragsverandering. We doen tijdens en na onze programma’s, ook op lange termijn, metingen.

We zien gemiddeld een toename van drie tot vier weken aan inzetbaarheid per deelnemer, verbeterde mentale en fysieke gezondheid, gezondere fysieke waarden (bloeddruk, cholesterol, gewicht en glucose) en een sterk verbeterd gezondheidsgedrag, wat een voorspellende waarde heeft voor je gezondheid op lange termijn.

We gaan daarbij steeds uit van de positieve psychologie: wat kan wel in plaats van wat mag niet. We zorgen ervoor dat mensen het onderwerp gezondheid als iets leuks gaan beschouwen. Daarom blijven we weg bij hypes, diëten en sportprogramma’s. Het gaat niet om wilskracht of discipline, maar het ontwikkelen van nieuwe gewoonten. Mensen kiezen zelf waaraan ze werken, zonder dwang of voorschriften, puur op basis van inspiratie, kennis en vaardigheden. Ons motto is: snel grote impact maken met kleine aanpassingen. Mensen merken vaak binnen enkele dagen al verbetering, waardoor de motivatie toeneemt om meer stappen te zetten en een positieve spiraal op gang te brengen.”

Wat zijn vragen waarmee ondernemers bij jullie komen?

“Ondernemers komen met allerlei verschillende uitdagingen bij ons voor begeleiding:

 •   Mentale gezondheid; stress, verstoorde werk-privé balans, gebrek aan energie of burn-out gerelateerde klachten.
 •   Fysieke gezondheid; overgewicht, diabetes, hart/vaatziekten en gewrichtsklachten.
 •   Wens tot cultuurverandering; naar een gezondere organisatie door kennis van gezondheid, voorbeeldgedrag en gezondere gewoonten op de werkvloer
 •   Helpen met een ‘quick-start’ voor het opzetten van een vitaliteitsbeleid. In een workshop van een dagdeel helpen we dit neerzetten.

Daarnaast helpen we (MKB-)ondernemers, directeuren en leidinggevenden, die onder continue druk staan. Ook zij komen met allerlei onderwerpen naar ons zoals kennis en vaardigheden leren voor het voeren van gesprekken met medewerkers over gezondheid.”

Waarom richten jullie je op het bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder?

“Wij richten ons onder andere op het MKB. Onze missie is organisaties fitter en gezonder maken. We zien bij werknemers drie redenen om te werken aan hun gezondheid:

 • Iedereen gezond en productief. Veel mensen willen wel productief zijn, maar kunnen niet. Ook organisaties met maar 4% verzuim blijken deelpopulaties te hebben met een lage belastbaarheid (verzuim vaak boven de 8%). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het onzichtbare verzuim (presenteïsme) even hoog als het geregistreerde verzuim is.
 • Bedrijfsatleten. Deze mensen gaan vol gas, maar hoe zorgen we dat ze niet uitvallen en dat de balans goed blijft?
 • Verander-moe. Door veranderingen, reorganisaties of een onzekere toekomst is het gevaar van afhaken groot. Zelfs mensen van 50 of 55 jaar zien we sommigen al ‘mentaal met pensioen’ gaan. Een verspilling van menselijk kapitaal, vinden wij. Voor de organisatie maar ook voor de persoon zelf.

De werkomgeving biedt een prachtige kans, vind ik. Medewerkers kunnen in hun werktijd, en bekostigd door de werkgever, werken aan hun gezondheid en leefstijl. 

Maar ook voor de werkgever biedt het een gezonde business case: meetbaar hogere inzetbaarheid, lagere kans op uitval en ziekte in de toekomst en meer loyaliteit. 

Organisaties hebben meestal niet de middelen en kennis in huis om hun medewerkers te helpen bij hun gezondheid, en daarom worden wij gevraagd.”

Waarom zijn jullie partner van Vitaal Bedrijf?

“Vitaal Bedrijf begrijpt hoe belangrijk gezondheid is voor de prestaties van organisaties en besteedt, gesteund door VNO-NCW, veel aandacht aan het onderwerp. Voor ons is het prettig dat een organisatie als Vitaal Bedrijf zich hard maakt voor het inzetten op gezondheid, vitaliteit en een gezonde leefstijl op de werkvloer.”

Welke tips heb je voor MKB-ers die aan de slag willen met vitaliteit in hun organisatie?

 1. Start met het in kaart brengen van de behoeften van je organisatie en medewerkers. Het is hierbij belangrijk om in te spelen op de behoeften van verschillende doelgroepen (bijv. kantoor, productie, onregelmatige diensten).
 2. Stel een vitaliteitsbeleid op en koppel dat aan je organisatiedoelen en cultuur. Wees als ondernemer zelf een ambassadeur die het onderwerp wil uitdragen.
 3. Zorg voor interventies en activiteiten die meetbare impact maken op mensen die het nodig hebben. Eenmalige leuke activiteiten kunnen helpen, maar leveren meestal weinig op als je geen helder doel voor ogen hebt en continuïteit waarborgt.