20 december 2021

Partner in de Spotlight: The Lab of Life

Partner in de Spotlight: The Lab of Life

The Lab of Life zet zich elke dag in voor het bevorderen van vitaliteit en (mentaal) welzijn bij jongeren en volwassenen. Dat doet zij met wetenschappelijk onderbouwde interventies gericht op blijvende gedragsverandering.

Wat betekent vitaliteit voor jou persoonlijk en voor het bedrijf?

Vitaliteit betekent volgens ons genoeg energie en motivatie hebben voor de belangrijke dingen in het leven. Dit bereik je door een goede balans te bewaren tussen in- en ontspanning.

Wij geloven dat ieder mens zelf het beste weet hoe hij of zij goed voor zichzelf en anderen kan zorgen. Voor de één betekent dit meer rust nemen, voor de ander vaker met de hond gaan wandelen en voor nog een ander meer quality time met de kinderen inplannen. Het kan van alles zijn, zolang het maar echt bij iemand past.

Goede intenties en voornemens sneeuwen echter soms onder in de waan van de dag. Het is moeilijk om controle te houden over het eigen leven in een wereld die alsmaar verandert. Mensen kunnen daar wel wat extra hulp bij gebruiken, dus dat is waar wij bij The Lab of Life dan ook graag aan bijdragen.”

Wat heeft The Lab of Life te bieden aan ondernemers?

“Wij kunnen ondernemers helpen zichzelf of hun medewerkers lekkerder in hun vel te laten zitten, op allerlei gebieden die met vitaliteit te maken hebben. Iets willen, staat niet gelijk aan iets doen. We bieden wetenschappelijk onderbouwde trainingen aan, gericht op directe en blijvende gedragsverandering vanuit iemands eigen regie. We zijn door het RIVM opgenomen in het Loket Gezond Leven en hebben daarbij het erkenningsniveau ‘bewezen effectief’ gekregen.

Veel trainingen stoppen bij inspiratie en bewustwording. We weten echter uit wetenschappelijk onderzoek dat er voor duurzame verandering meer nodig is. Vaak weten mensen wel wat ze zouden willen doen om gezond en vitaal te blijven, maar blijkt het volhouden in de praktijk lastig. Daarom leren we mensen om vanuit intrinsieke motivatie zelfstandig hun gedrag te veranderen. De sterkste verandering komt van binnenuit.”

Invullen vragenlijst

Wat zijn vragen waarmee bedrijven bij jullie komen?

“De vragen waarmee bedrijven bij ons aankloppen zijn heel verschillend, maar vaak zoeken ze naar oplossingen die zowel leidinggevenden als medewerkers ondersteunen grip te krijgen op de eigen vitaliteit. Ook voor vraagstukken omtrent duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van eigen regie wordt bij ons aangeklopt.

Vragen die wij zoal krijgen:

– “Het ziekteverzuim in onze organisatie is hoog. En dat terwijl we medewerkers al veel faciliteiten aanbieden om hun gezondheid te bevorderen. Hoe krijgen we medewerkers zover dat ze in actie komen?”

– “Medewerkers ervaren veel werkdruk. We willen voorkomen dat mensen veel stress ervaren of zelfs in een burn-out terechtkomen. Hoe kunnen we medewerkers nu ondersteunen?”

– “Als organisatie willen we meer hybride gaan werken. Voor onze medewerkers kan dit een flinke verandering zijn. Hoe zorgen we ervoor dat het niet ten koste gaat van hun welzijn en dat zij zelf de balans tussen werk en privé kunnen bewaken?”

Waarom richten jullie je op het bedrijfsleven?

“Werk is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Het geeft richting en zingeving. De balans houden tussen het werk- en privéleven kan echter soms een uitdaging zijn. Als je goed in je vel zit op je werk, heeft dat ook z’n uitwerking op je privéleven en vice versa. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als je vitaliteit wil verbeteren, heeft het geen zin om maar naar één aspect van iemands leven te kijken. Een fitnessabonnement op het werk heeft minder effect als iemand thuis een tweede kind heeft dat niet doorslaapt. En andersom is het lastig om werk thuis los te laten als er bijvoorbeeld een conflict met een collega gaande is.

Door mensen in organisaties te helpen met hoe ze hun eigen gedrag kunnen veranderen op een manier die bij hen past, kunnen mensen zowel meer energie ervaren op het werk, als thuis. Dat is een win-win situatie.”

Waarom zijn jullie partner van Vitaal Bedrijf?

“Samen bereik je meer. Cliché maar waar. Door krachten te bundelen, maken we meer impact op vitaliteit, duurzame inzetbaarheid van organisaties en vooral op het leven van mensen zelf. Wij helpen graag zoveel mogelijk mensen om meer energie te ervaren en grip te krijgen over hun leven en de missie van Vitaal Bedrijf sluit daar goed bij aan.

We zijn enthousiast over het feit dat het voor organisaties door dit initiatief gemakkelijker wordt om een eerste concrete stap te zetten. Concrete en direct toepasbare hulp, dat zit ook in onze genen. Van doen en ervaren leer je het meest. Niet lullen maar oplossen.”

Welke tips heb je voor ondernemers die aan de slag willen met vitaliteit in hun organisatie?

“Onze eerste tip is om mensen niet te vertellen ‘wat’ ze moeten veranderen als het gaat om vitaliteit. Elke medewerker zit in een andere situatie en heeft een andere persoonlijkheid. Eén oplossing aanbieden die hetzelfde werkt voor iedereen is een illusie.

Tip 1: Let erop als je medewerkers wilt ondersteunen in hun vitaliteit, dat er in een interventie  voldoende ruimte is voor eigen inbreng van de medewerker, zodat deze optimaal kan aansluiten bij de beleefwereld van de medewerker zelf.

De tweede tip heeft te maken met het volgende feit: gedragsverandering gaat niet vanzelf. Iemand kan nog zo geïnspireerd en gemotiveerd zijn, op de weg van ‘willen’ naar ‘doen’ kunnen nog meerdere obstakels voorkomen. Mensen zijn van nature geneigd om alles bij hetzelfde te houden en hebben verschillende gewoontes en patronen. Daar een verandering in aanbrengen kost energie en het heeft aandacht nodig. Ga er niet te snel vanuit dat mensen vanzelf meer gaan slapen als hen verteld wordt dat 8 uur slaap per nacht goed is, of dat ze hun ontbijt aanpassen als ze een inspirerende lezing over voeding hebben gehad. Je kan mensen het beste helpen met ‘hoe’ ze kunnen veranderen.

Tip 2: Zorg ervoor dat de interventie die je kiest medewerkers helpt met het implementeren van de gewenste verandering in hun dagelijks leven, want dit gaat niet vanzelf.

Als laatste… Meten is weten. Kies voor interventies met een meetbaar effect. We zien veel organisaties die vooral meten om te weten wat er speelt, echter een veel voorkomende valkuil is dat je een bevestiging krijgt van wat je eigenlijk al wist. Dit inzicht zorgt meestal niet voor de gewenste verandering. De kans is groot dat je op basis van de uitkomst te veel bezig bent met het bestrijden van symptomen en dat daardoor de kern van het probleem juist niet wordt opgelost.

Tip 3: Richt je metingen zo in dat je weet wat het effect van een interventie is, in plaats van te meten wat er volgens jou veranderd moet worden.”